Back to homepage

Predlozi

Predlozi su nepromenljive reči koje označavaju različite odnose među rečima u rečenici. Obično nalaze ispred imenica ili imeničkih zamenica i utiču na njihov oblik. Jedino predlog radi može stajati iza ovih reči.

Na primer:

Uradićemo to radi istine. ili Uradićemo to istine radi.

Kada su u pitanju padeži predlozi se javljaju samo uz zavisne padeže:

  • GENITIV: od, iz, sa, do, bez, blizu, kod, kraj, iznad, između, oko, pored, ispod, ispred…
  • DATIV: k, ka,prema, nasuprot..
  • AKUZATIV: uz, niz, u, kroz, na, za…
  • INSTRUMENTAL: s, sa, nad, pod, za, među…
  • LOKATIV: po, u, na, o, pri…

Pretraga