Veznici su nepromenljive reči koje povezuju rečenice i rečenične delove, a u isto vreme označavaju i kakva je to veza.

Rečenice i rečenični delovi mogu stajati u naporednom ili zavisnom odnosu, pa se povezuju naporednim ili zavisnim veznicima.

Naporedni veznici se dele na:

  • sastavne: i, pa, te, ni, niti
  • rastavne: ili
  • suprotne: a, ali, no, nego, već.

Zavisni veznici su: jer, iako, ako, da, dok, čim, mada…

Pretraga