Back to homepage

Mala slova

Mala slova su osnovni vid pisma i najčešće se piše njima, dok se velikim slovima nešto u tekstu posebno ističe, naglašava.

Malim slovima pišu se:

  • Imeničke titule ispred imena:

car Dušan, knez Lazar, kralj Petar, kao i zvanja ispred imena: doktor, profesor, general, predsednik

  • Prisvojni pridevi koji su izvedeni od vlastitih imenica sufiksima –ski, –čki, –ški:

beogradski, evropski, novosadski, srpski

  • Imena biljaka:

bela rada, ljubičica, majčina dušica, kamilica

  • Merne jedinice prema imenima naučnika:

om, vat, džul, kao i proizvodi nazvani imenom proizvođača: ford, zastava, fijat

  • Školski predmeti:

časovi matematike i hemije, ocena iz latinskog jezika

  • Nazivi vrsta robe, artikala, proizvoda obično se pišu malim slovom:

vegeta, vranac (pića), boing

  • Nazivi odlikovanja:

orden za hrabrost, medalja za hrabrost, gvozdeni krst

  • Sastavi i dela kao opšti nazivi:

molitvenik, jevanđelje, psaltir; malo slovo u drugoj reči: Zografsko jevanđelje

  • Nazivi zemlja, sunce, mesec, kada se misli na zemlju kao tlo, prostor;

mesec – kao kalendarski mesec, ili osvetljenost; odnosno kad se ne misli na nebeska tela: Naš mesec, planetarni sistem sa dva sunca, pun mesec, Jupiterovi meseci

Podsetnik!

Prilikom pisanja naziva ulica, važno je znati: – Naziv ulice piše se velikim početnim slovom, a reč ulica malim, kao u primeru Kosovska ulica; međutim, kada se reč ulica u nazivu nađe na početku tada se piše velikim slovom – Ulica Đure Jakšića, Ulica majke Jevrosime. U ovim primerima ulica se može izostaviti, pa se može samo reći: Đure Jakšića, Majke Jevrosime, kao što se često čini u govoru.

Reč ulica piše se velikim slovom u primerima: Ulica lipa, Ulica platana. U ovim slučajevima nije moguće njeno izostavljanje i sastavni je deo celog naziva.

U slučaju da se navodi više ulica, onda se piše malim slovom, iako se nalazi na početku, jer je reč u množini i ne misli se na jednu konkretnu ulicu: Ostale su bez struje ulice Njegoševa i Kralja Petra.

Veliko slovo ostaje u prisvojnoj odredbi. Zato se Fordov automobil piše velikim slovom, a On vozi ford, malim. Tako i Rendgenov aparat i snimak sa rendgena.

Pomoćne reći kao što su član, predlog, veznik, na početku imena pišu se velikim slovom, a u drugim položajima malim: Van Gog, De Gol, Da Vinči, ali Vinsent van Gog, Leonardo da Vinči, Šarl de Gol.

Napomena: Pravopis se menja i dopunjuje, pa treba pratiti promene koje nastaju kako bi se poštovala pravopisna norma.

Pretraga