Back to homepage

Skraćenice

Kada u pisanju želimo uštedeti prostor, a u govoru vreme,  koristimo skrećene reći za određene ustaljene izraze.

Pregled skraćenica koje su najučestalije:

Početne skraćenice

(na početno slovo ili početnu grupu suglasnika):

 • g. (godina ili gospodin)
 • r. (razred)
 • t. (tačka ili tona)
 • n. e. (nove ere)
 • o. m. (ovog meseca)
 • n. d. (navedeno delo)
 • l. k. (lična karta)
 • br. (broj)
 • br. (broj)
 • sv. (sveska ili sveti)
 • str. (strana)
 • mn. (množina)
 • i dr. (i drugi / drugo)
 • i sl. (i slično)
 • ul. (ulica)
 • inž. (inženjer)
 • srp. (srpski)

Sažete skraćenice

svode reč na početno slovo i karakteristična slova (pišu se bez tačke, a neke od njih sa tačkom):

 • dr (doktor)
 • mr (magistar)
 • gđa (gospođa)
 • gđica (gospođica)
 • tzv. (takozvani)
 • ji. (jugoistočni)
 • jd. (jednina)
 • itd. ( i tako dalje)
 • bb. (bez broja), a može i b. b.
 • npr. (na primer)

Merne skraćenice

pisane velikim slovom preuzimaju se neizmenjene, a ostale malim slovom:

 • V (volt)
 • W (vat)
 • J (džul)
 • A (amper)
 • T (tesla)
 • g (gram)
 • kg (kilogram)
 • l (litar)
 • m (metar)
 • km (kilometar)
 • cm (centimetar)

 

Postoje i verzalne i verbalizovane skraćenice kao što su:

 • SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti)
 • VMA (Vojnomedicinska akademija)
 • MMF (Međunarodni monetarni fond)
 • LMS (Letopis Matice srpske)
 • NIN (Nedeljne informativne novine)
 • AVNOJ (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije)

Mogu se čitati u ovom obliku (skraćenom), kada im je glasovni sklop podesan za čitanje.

Pretraga