Back to homepage

Administrativni stil

Administrativni stil se još naziva i kancelarijski ili poslovni, a upotrebljava se prilikom pisanja poslovnih pisama, zakonskih propisa, u službenoj komunikaciji i prilikom pisanja službenih spisa.

Najznačajnije osobine administrativnog stila su jasnost, preciznost, konciznost, jednostavnost i sve sa ciljem da tekst koji je napisan bude što razumljiviji, da se izbegne mogućnost različitog tumačenja.

Kod administarativnog stila primećuje se objektivnost, zvaničnost, obraćanje bez emocija, izostanak naracije, jednoobraznost, ukalupljenost, formalnost, bezličnost.

Administrativni stil ima i podvarijante:

  • sudski
  • poslovni
  • personalni
  • politički
  • diplomatski
  • vojni
  • zakonodavno-pravni

Poštovani korisniče,

Molimo Vas da redovno plaćate utrošenu električnu energiju kako bismo mogli da je isporučujemo svim potrošačima. Ukoliko imate primedbu na očitavanje molimo Vas da u roku od 8 dana od dobijanja obračuna dostavite očitanmo stanje. Zbog primene Zakona o porezu na dodatnu vrednost, naknadne reklamacije nećemo uvažavati.

Pretraga