Back to homepage

Književnoumetnički stil

Književnoumetnički stil se koristi prilikom pisanja književnoumetničkih dela u kojima se priroda, društvo i čovek prikazuju u obliku umetničkih slika i likova. Specifičnosti ovog stila su veliki broj stilski figura, puno opisa, odstupanje od uobičajenog načina izražavanja, simboličnmost, izražajnost i bogatstvo forme.

Podvrste književnoumetničkog stila su:

  • pesnički stil
  • prozni stil
  • dramski stil
  • esejistički stil

“Nešto kasnije četa je primila po kašiku kajmaka. Stanko se polako udalji i sede na kamen. Smetalo mu je zveckanje limenih porcija i glasno kusanje kajmaka. Kamen, pod njim, bio je hladan. U ruci je držao punu kašiku kajmaka. Pogleda je, manu njom i baci je. Kašika zveknu o kamen, odskoči, napravi još dva-tri skoka po svelim dečjim kapama pa se umiri.

Kad ustade, učini mu se da čuje njen zvek dole u potoku.”

(Odlomak iz novele “Kašika” Antonija Isakovića)

Pretraga