Back to homepage

Naučni stil

Naučni stil je stil kojim se pišu naučni spisi koji su namenjeni užem krugu čitalaca koji pripadaju grupi stručnjaka iz određene naučne oblasti. Svaka nauka ima specifičan stil u laksici, terminologiji, sintaksi i konstrukciji.

Uopšteno, naučni stil je veoma precizan, jasan, koncizan, sa ujednačenom leksikom i sintaksom, reči su uvek precizno odabrane i imaju samo jedno značenje; ne koriste se stilske figure niti deskriptivni opisi. Po osobinama naučni stil je u potpunosti suprotan od književnoumetničkog stila, lišen je emocionalnosti i slikovitosti i podređen je strogom logičkom mišljenju.

Naučnim stilom napisane su knjige iz različitih prirodnih i društvenih nauka (fizike, hemije, matematike, filozofije, predagodije, sociologije, psihologije…), a ovim stilom napisani su i školski udžbenici.


Pesnički jezik je jezik književnih umetničkih dela koji se odlikuju konkretnošću (slikovitošću) u opisivanju, emocionalnošću u toku izražavanja, ritmičnošću, preobražajem, punoćom i širinom značenja.

(Iz Teorije književnosti od Dragiše Živkovića)

Pretraga