Back to homepage

Novinarski (publicistički) stil

Novinarski ili publicistički stil je stil javnih komunikacija (štampe, radija, televizije). Ovim stilom pisanja koriste se novinari, a u ovu oblast spadaju različite vrste napisa: vest, beleška, intervju, reportaža, feljton, polemika, komentar i dr.

Pravila pisanja vesti (novinarski stil)

  • Pravilo 5 osnovnih pitanja – ko, šta, kako, kada, gde
  • Pravilo glavne vesti – najvažnija činejnica nalazi se na početku
  • Pravilo obrnute piramide – važnost podataka opada prema kraju, činjenice se ne izlažu hronološki, već po značaju
  • Pravilo odloženog dejstva – vest se započinje nekom duhovitom primedbom ili nekom misli; primenjuje se kada činjenice koje saopštavamo nisu toliko važne i ne privlače odmah pažnju čitalaca

Novinski oblici koji ne iznose stav autora (vest, beleška, intervju) imaju osobine naučnog stila.

Izraz novinara u reportaži, feljtonu i polemici poprimaju književnoumetničke osobine, pa se ovakvi tekstovi odlikuju maštovitošću i stilskim figurama, ali i živim izlaganjem, intelektualnošću i slikovitošću. Najliterarnije osobine ima reportaža kojom se uglavnom prikazuju predeli prirode, ljudske osobine i karakteri.


Turistička organizacija Srbije predstaviće turističku ponudu naše zemlje na Međunarodnom sajmu turitma u Milanu.

Italijanskom tržištu biće predstavljeni Beograd i Novi Sad, zatim okolna izletišta, manastiri, sela i Dunav.

Pretraga