Back to homepage

Čudesni broj 11

jedanaest

Da li ste znali da postoji trik koji možete koristiti kad množite neki broj sa 11?

Jasno je da je lako množiti jednocifrene brojeve sa 11, ali malo je teže kada su u pitanju dvocifreni brojevi. Kada naučite ovaj trik, moći ćete da impresionirate svoje prijatelje i nastavnike (a možda ima i nastavnika koji ne znaju ovaj trik).

Na primer, želite da pomnožite 45 sa 11. Prvo treba da saberete cifre u tom broju 4+5=9. Dobijeni broj samo treba da stavite između te dve cifre, u ovom slučaju bi to bilo 495. To je i rezultat koji vam je potreban.

Znači, ukoliko želite da pomnožite broj 34 sa 11, prosto zamislite da između 3 i 4 imate razmak i da one predstavljaju prvu i poslednju cifru rezultata. Srednja cifra je zbir te dve cifre, odnosno 3+4=7. Dakle, rezultat bi bio 374.

Ukoliko sabiranjem cifara dvocifrenog broja dobijete broj veći od deset, treba da uradite sledeće:

Na primer, broj koji množite sa 11 je 58. Kada saberete 5 i 8 dobićete 13. Dodajte 1 prvoj cifri (5+1=6) i ubacite broj 3 između prve i druge cifre. Rešenje ove matematičke operacije bi bilo 638.

Ukoliko, na primer, hoćete da pomnožite 84 sa 11, isto treba da saberete 8 i 4 tako da dobijete 12. Broj jedan saberete sa prvom cifrom, a broj 2 ubacite između dve cifre. Rezultat ovoga bi bio 924.

Postoji još nekoliko zanimljivosti vezane za jedinice:

1 • 9 + 2 = 11
12 • 9 + 3 = 111
123 • 9 + 4 = 1 111
1 234 • 9 + 5 = 11 111
12 345 • 9 + 6 = 111 111
123 456 • 9 + 7 = 1 111 111
1 234 567 • 9+8 = 11 111 111
12 345 678 •  9+9 = 111111111
123 456 789 •  9+10 = 1111111111

Evo još jedne:


111. 111. 111 • 111. 111. 111

=

12. 345. 678. 987. 654. 321

Piramida:

1•1                     =                     1
11•11                   =                   121
111•111                 =                 12321
1111•1111               =               1234321
11111•11111             =             123454321
111111•111111           =           12345654321
1111111•1111111         =         1234567654321
11111111•11111111       =       123456787654321
111111111•111111111     =     12345678987654321