Back to homepage

Mozgalice

1. Hirurg

Hirurg treba da operiše tri pacijenta koji su zaraženi sa 3 različite vrste virusa, a hirurg raspolaže samo sa dva para rukavica. Poznato je da pacijenti imaju različite vrste virusa, pa zbog toga hirurg ne sme da operiše dva pacijenta istom stranom rukavice (može da izvrće rukavice između operacija).

Pored toga postoji mogućnost da je i sam hirurg zaražen nekim virusom, tako da strana rukavice koju on nosi može takođe biti zaražena. Na koji način hirurg može da operiše pacijente da ih pritom ne zarazi drugim virusima?

Rešenje:

Hirurg navuče oba para na ruke i operiše prvog pacijenta. Sada su zaraženi unutrašnji deo prvog para koji je navučen i spoljašnji deo drugog para.

Skine gornji par i operiše drugog pacijenta. Sada su zaraženi unutrašnji i spoljašnji deo prvog para rukavica i spoljašnji deo drugog para.

Navuče ponovo drugi par koji je prethodno skinuo, ali ih prevrati i operiše trećeg pacijenta. Unutrašnji deo je zaražen, ali ostaje na njegovim rukama pa se virus ne može preneti na pacijente.

hirurg

2. Pustolov i ljudožderi

Jedan pustolov zarobljen je od strane plemena ljudoždera na jednom od svojih putovanja. Pleme je bilo poznato po tome što su uvek ispunjavali svoja obećanja, međutim oni obećavaju samo ono što njima ide na ruku. Kada su ga uhvatili obećali su mu da može da kaže šta želi, a ako je to što kaže istina oni će ga skuvati, a ako je to što je rekao laž, oni će ga ispeći na ražnju.

Ljudožderi su se smejali jer su znali da šta god da odgovori od njega će biti spremljena gozba za celo pleme. Međutim pustolov je uspeo da se izvuče iz ovakve situacije. Šta im je to rekao pa su morali da ga puste?

Rešenje:

Rekao im je da ga skuvaju. Kada su to saopštili poglavici on je rekao: “Spremajte kazan”. Međutim tada je vrač rekao : “Ako ga skuvamo, onda je on rekao istinu, a to znači da treba da ga ispečemo”. Tada poglavica naredi: “Spremajte ražanj da ga pečemo!”, ali vrač se ponovo oglasi: “Stanite! Ako ga ispečemo, onda je on rekao laž jer ga nismo skuvali, to znači da treba da ga kuvamo, ali ako ga kuvamo onda je to istina… Ne možemo da uradimo ni jedno ni drugo jer u oba slučaja kršimo svoje obećanje! Nadmudrio nas je, pustite ga!”.

pustoloviljudozderi

3. Blizanci

Jedan putnik krenuo je u selo do kojeg nije najbolje znao put. Došao je do raskrsnice čiji putevi vode u dva sela. Jedan put vodio je u selo u koje treba da ide, a drugi u selo u kojem živi pleme ljudoždera. Na raskrsnici nije bilo nikakvih znakova i natpisa, samo dva brata blizanca koji su znali pravi put. Međutim jedan od njih je stalno govorio laž, a drugi uvek istinu.

Putnik je imao pravo da postavi jedno pitanje jednom od njih, ali nije mogao da zna koji govori laž a koji istinu. Ukoliko bi pogrešio put otišao bi u selo iz kojeg se nikada ne bi vratio. Ipak, putnik se snašao i otišao pravim putem. Koje pitanje je postavio jednom od braće?

Rešenje:

Pitanje koje je putnik postavio jednom od braće je: “Šta bi rekao tvoj brat, koji je pravi put?”. Nakon toga putnik bi se uputio na suprotnu stranu od one na koju ga je uputio jedan od blizanaca.

Objašnjenje je sledeće: Ako pita brata koji govori istinu, on bi rekao istinu o tome šta bi rekao njegov brat lažov, odnosno pogrešan put, a ako bi pitao brata koji govori samo laž, on bi rekao laž o tome šta bi njegov iskreni brat rekao, tj. pogrešan put. Zbog toga putnik bira suprotan put i odlazi tamo gde se zaputio.

dvaputa

4. Šeširi

Uprava zatvora dobila je naređenje da pomiluje jednog zatvorenika koji ispunjava uslove za to. Međutim 3 zatvorenika ispunjavalu su uslove podjednako i nisu znali kako da se odluče koga će pustiti. Jedan od njih je bio slep, drugi je video na jedno oko, a treći je video normalno. Tada upravnik zatvora donese odluku da se pusti onaj zatvorenik koji tačno odgovori na postavljeno pitanje. Rekao im je da on ima 5 šešira, od čega su 2 crvena i tri bela. Šeširi su sklonjeni i zatvorenici ih ne vide. Svakom od zatvorenika će staviti na glavu po jedan tako da oni ne znaju koji im je šešir na glavi, ali mogu da vide šešire na glavama druge dvojice. Zatvor će moći da napusti onaj koji tačno odgovori koji mu je šešir na glavi.

Prvo je pitao onog što dobro vidi i on je rekao da ne zna. Zatim je pitao onog što vidi na jedno oko i on je takođe odgovorio da ne zna…. Nakon toga upravnik besno reče: “Ništa od pomilovanja!”, međutim u tom trenutku slepac reče: “Stanite, mene niste pitali”. Upravnik ga začuđeno pita: “Kako ćeš ti slep znati kad ova dvojica koji vide nisu znali?”. Međutim slepac je znao koji mu je šešir na glavi i pušten je iz zatvora. Kako je znao?

Rešenje:

Slepac je slušao odgovore druga dva zatvorenika i na osnovu njihovih odgovora došao do zaključka koji je šešir na njegovoj glavi. Kada je prvi zatvorenik rekao da ne zna, zaključio je da sigurno nije video dva crvena šešira, jer da ih je video znao bi da je na njegovoj glavi beli (jer od ukupno 5 šešira, 2 su crvena). Slepac je zaključio da je prvi mogao da vidi ili 2 bela ili crveni i beli.

Drugi zatvorenik je čuo odgovor prvog, pa je i on znao šta je video prvi zatvorenik. Slepac se vodio logikom da je drugi zatvorenik mogao da odgovori šta ima na glavi jedino ako je na slepcu video crveni šešir, jer ako je jedan crveni, onda drugi koji vidi sigurno mora biti beli (uzima u obzir da prvi vidi 2 crvena ili crveni i beli). Ako je drugi zatvorenik na slepcu video beli šešir, onda je na njegovoj glavi mogao biti i crveni i beli, jer prvi zatvorenik u oba slučaja ne može da zna koji šešir je na njegovoj glavi.

Vođen ovom logikom slepac zaključuje da je na njegovoj glavi beli šešir!

sesiri

5. Trka kamila

Trka kamila organizovana je u jednom od arapskih sela. Bogata nagrada od 1000 zlatnika predviđena je za kamilu koja stigne poslednja na cilj. Sudije su dale znak za start međutim sve kamile su zajedno sa jahačima na njihovim leđima stojale nepomično na startnoj liniji. Svi su hteli da poslednji stignu na cilj.

Međutim posle kraćeg dogovora između jahača trka je krenula i jahači su sa svojim kamilama jurili ka cilju najbrže što su mogli. Šta su se to dogovorili jahači, da bi trka otpočela?

Rešenje:

Jahači su se dogovorili da zamene kamile. U tom slučaju svako se trudio da sa tuđom kamilom stigne pre nego što to učini njegova kamila.

kamila

6. Jato gusaka

Leti jato gusaka, a jedna guska ih ugleda sa zemlje i obrati im se: “Baš vas je mnogo tamo gore. Sigurno vas ima 100?. Guske iz jata joj odgovore: “Kad bi nas bilo još ovoliko, i još pola od ovoliko i još jedna četvrtina od ovog broja i još kad bi nam se ti pridružila, tek onda bi nas bilo 100”

Koliko je gusaka u jatu?

Rešenje:

Rešenjem se dolazi kroz jednačinu:

 • x + x + x/2 + x/4 + 1=100 / pomnožimo celu jednačinu sa 4
 • 4x + 4x + 2x + x + 4 = 400
 • 11x + 4 = 400
 • 11x = 400 – 4
 • 11x = 396
 • x = 396/11
 • x = 36

Dakle, odgovor je 36 gusaka.

guska

7. Kugle

Pred vama je 8 kugli i sve su iste boje i oblika, ali jedna od njih teža je od ostalih 7. Od pomoćnih instrumenta imate vagu sa dva tasa, koja meri poređenjem težine sa tasova, a pri tom nemate tegove. Kako u dva merenja da sigurno odredite koja je od kugli je ona teška?

Rešenje:

Uzmite 6 kugli, a preostale dve stavite sa strane. Ovih 6 kugli stavite na vagu, 3 na jedan tas, a 3 na drugi. Ako su tasovi u ravnoteži, teška kugla je jedna od dve koje ste ostavili sa strane. Merenjem te dve odredićete koja je kugla najteža.

Ukoliko jedan od tasova sa 3 kugle prevagne, znači da je teža kugla među te 3. U tom slučaju uzimamo te 3 kugle, jednu stavimo po strani, a ostale dve stavimo na svaki tas po jednu. Ukoliko jedna od njih prevagne otkrili smo koja je kugla teža od ostalih. Ukoliko su u ravnoteži, kugla koju smo ostavili po strani je kugla koja je teža od ostalih.

vaga

8. Dva fitilja

Imate dva fitilja koji ne sagorevaju konstantnom brzinom. Dakle na nekim delovima gore brže, na nekim sporije, ali oba fitilja izgore tačno za jedan sat. Kako će te pomoću ova dva fitilja izmeriti vreme od 45 minuta? Ne smete da sečete ni jedan od fitilja.

Rešenje:

Zapalite jedan fitilj sa obe strane i on će izgoreti za upola manje vremena, tj. za pola sata. U isto vreme kad zapalite jedan od fitilja sa obe strane, zapalite i drugi sa jedne strane. Fitilj koji gori sa obe strane potpuno će izgoreti za pola sata, u tom trenutku drugi fitilj ima još pola sata da izgori (jer je upaljen samo sa jedne strane). Tada drugi fitilj kome je preostalo još pola sata, zapalimo i sa druge strane i vreme koje će mu biti potrebno da sagori prepolovimo na 15 minuta. Kada izgori prošlo je tačno 45 minuta od paljenja.

stoperica

9. Hotelski račun

Tri prijatelja su ušla u motel. Recepcionar im je rekao da soba košta 30 dolara. Svaki od njih dao je po 10 dolara i smestili su se u svoje sobe. Nakon nekog vremena recepcionar je shvatio da je pogrešio i da račun za tri sobe iznosi 25 dolara.Poslao je svog pomoćnika da vrati trojici prijatelja 5 dolara.

Pomoćnik nije znao kako da raspodeli 5 dolara na njih 3, pa je sebi uzeo 2, a njima dao svakom po jedan. To bi značilo da je svaki do prijatelja platio sobu po 9 dolara, što je ukupno 27 dolara. Pomoćnik je uzeo 2, što je sada ukupno 29 dolara. Gde je još jedan dolar?

Rešenje:

 • Gosti daju recepcionaru 30 dolara, tj. svaki od njih po 10
 • Recepcionar shvata grešku i daje pomoćniku da vrati 5 dolara gostima.
 • U ovom trenutku kod recepcionara je 25 dolara, kod pomoćnika 5, a kod gostiju 0 dolara, što je jednako 30 dolara.
 • Pomoćnik svakom da po 1 dolar.
 • U tom trenutku, kod recepcionara je 25 dolara, kod pomoćnika 2, a kod gostiju 3 (kod svakog po 1), što opet daje početnih 30 dolara.
 • Jedan dolar koji se dovodi u pitanje je ustvari kod pomoćnika.

Ovde se više radi o igri reči. Poslednja rečenica ne govori o tome da je svako od njih platio po 27 dolara u šta je uračunato 25 dolara za sobu i 2 za bakšiš.

novcici2

10. Tri sijalice i tri prekidača

Nalazite u hodniku u kom se nalaze tri prekidača za tri sijalice koje se nalaze u sobi pored. Nemate nikakav vizuelni kontakt sa sijalicama dok ste u hodniku. Kako će te odrediti koji prekidač pali koju sijalicu ako imate pravo samo jednom da uđete u sobu?

Rešenje:

 • Uključite dva prekidača (broj 1 i broj 2) i sačekate 5 minuta.
 • Prekidač broj 1 isključite, treći ne dirate nikako, prekidač broj dva ostaje upaljen
 • Uđete u sobu sa sijalicama
 • Sijalicu koja gori pali prekidač broj 2 koji je ostao upaljen
 • Pipnete ostale dve sijalice
 • Sijalicu koja je vruća pali prekidač broj 1
 • Sijalicu koja je hladna pali prekidač broj 3

sijalica