Back to homepage

Najveći brojevi u matematici

Kada pomislimo na milijardu nečega, bilo čega (da se ne lažemo to je najčešće novac), mi razmišljamo o nekoj ogromnoj cifri i velikom broju. Pogledajte brojeve koji se koriste u matematičkim dokazima, a koji su mnogo veći od milijarde ili miliona.

1. TRILION – 1.000.000.000.000

trilion

Broj koji je relativno poznat svima. Oko sedamdeset triliona iznosi bruto nacionalni proizvod svih država na zemaljskoj kugli.

 

3. VIGINTILION

vigintilion

Broj toliko velik da bi njegove nule brojali samo za opkladu. Koristi se za određivanje broja zvezda u vidljivom svemiru.

 

5. GUGOL

gugol

Broj Googol (po kome je pretraživač Google dobio ime, samo sa greškom u spelovanju) koristi se da se izrazi broj 1 praćen sa 100 nula i prvi ga je upotrebio 9-ogodišnjak Milton Sirotta još 1940. godine.

2. KVADRILION – 1.000.000.000.000.000

kvadrilion

Broj zbog kojeg nas već pomalo zabole oči dok brojimo nule, koristi se za merenje proizvodnih linija globalnih kompanija.

 

4. CENTILION

centilion

Broj sa 303 nule… Svi bajtovi na internetu, kada se prebroje, ne bi dostigli ovu cifru (još uvek)

 

6. GUGOLPLEKS

gugolpleks

Gugopleks je 10 na gugolti stepen. Broj čije bi ispisivanje nula u standardnom obliku, praktično bilo nemoguće.

7. GRAHAMOV BROJ

Broj je dobio naziv po Ronaldu Grahamu i koristi se kao gornja granica u rešavanju određenih problema u Ramzijevoj teoriji. Toliko je velik da ga je nemoguće stepenovati.