Back to homepage

Zanimljive činjenice o matematici

Sama pomisao na matematiku mnogim učenicima zadaje glavobolju. Formule, jednačine, grafici i stalno računanje… Rekli bi da tu i nema ničeg zanimljivog i zabavnog. Međutim, matematiku kao prirodnu nauku, prati mnoštvo zanimljivih anegdota i činjenica. Pročitajte tekst ispod i začudićete se koliko je ona ustvari interesantna.

  • idejaReč matematika potiče od grčke reči máthēma, koja znači učenje, studije, nauka.
  • Broj 5 se na tai jeziku izgovara kao “ha”. Zato se 555 često koristi kao skraćenica u slengu za “hahaha”.
  • Znate li za izraz diskalkulija? Diskalkulija znači da neko teže uči računanje, što može da bude izraženo kao nemogućnost da razume brojeve ili da nauči činjenice iz matematike.
  • Zaseci i udubljenja na skeletima životinja dokazuju da su ljudi računali i bavili se matematikom mnogo pre nego što je ona nastala kao nauka, još 30.000 dodina p.n.e.
  • Nula (0) je jedini broj koji ne može da se predstavi rimskim brojevima.
  • Engleska reč za nulu, zero, nastala je od arapske reči sifr, koja je takođe dala i reč šifra, što znači ”tajni način pisanja”.
  • Znate li za magiju broja 9? Pomnožite bilo koji broj sa 9 i zatim saberite sve pojedinačne cifre rezultata (proizvoda) dok ne dobijete jednu cifru. Zbir ovih cifara daće vam 9.
  • Evo interesantnog načina da proverite deljivost sa brojem 3. Broj je deljiv sa 3 ako je zbir njegovih cifara deljiv sa 3.
  • Znak jednakosti (=) je izumeo matematičar iz XVI veka, Robert Record, jer mu je dosadilo da piše “je jednako” u jednačinama.
  • Broj Googol (po kome je pretraživač Google dobio ime, samo sa greškom u spelovanju) koristi se da se izrazi broj 1 praćen sa 100 nula i prvi ga je upotrebio 9-ogodišnjak Milton Sirotta još 1940. godine.
  • Abakus se smatra direktnim pretkom digitrona.
  • 12.345.678.987.654.321je proizvod brojeva 111.111.111 x 111.111.111. Primećujete da se cifre u broju penju od 1 do 9 i nazad.
  • Znaci za plus (+) i minus (-) koriste se još od 1489. godine.
  • Ikosaedar je geometrijski oblik sa 20 strana. Koliko god vam to neobično zvučalo, to je jedan od 5 pravilnih poliedara.
  • Ako sabirate brojeve od 1 do 100 redom, zbir je 5.050. Parovi 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98 i tako redom, uvek daju zbor 101. Takvih parova je 50 (100 / 2), dakle, 101 x 50 = 5.050.
  • 2 i 5 su jedini prosti projevi koji se završavaju sa 2 ili 5.
  • Trenutak ili momenat je zapravo prava jedinica za vreme koja označava 1/100 deo sekunde.
  • U grupi od 23-oje ljudi, bar dvoje imaju isti dan rođenja sa verovatnoćom većom od 50%.
  • Ako ima 50 učenika u razredu, gotovo da je sigurno da će dvoje biti rođeni istog dana.
  • Od svih geometrijskih oblika koji imaju isti obim, krug ima najveću površinu.
  • Od svih geometrijskih oblika koji imaju istu površninu, krug ima najmanji obim.
  • U gradu Tajpej, na Tajvanu, građanima je 1995. godine dozvoljeno da uklone cifru 4 iz uličnog broja zato što se izgovara isto kao i reč smrt na kineskom. Zbog toga mnoge bolnice u Kini nemaju 4. sprat.
  • Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Otuda je ime kalkulator nastalo od grčke reči za šljunak.
  • U mnogim kulturama broj 13 smatra se baksuznim i postoji mnogo mitova o suncokrettome. Na primer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrig bogova, a loš bog je nazivan 13. bog. Drugo sujeverje potiče od Poslednje večere – bilo je 13 ljudi za trpezom, ukljulujući i Isusa, a Juda se smatra 13. gostom.
  • Da li ste čuli za Fibonačija i njegov niz? To je niz brojeva u kojem je svaki broj zbir prethodna dva broja. Evo, na prmer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i tako dalje. Semenke na suncokretu poređanu su upravo po ovom nizu!
  • Da li ste čuli za broj palindrom? To je broj koji se isto čita sa obe strane, na primer: 12421.
  • Arapski brojevi kao što su 1, 2, 3… nastali su pre više od 1.000 godina.
  • Broj π (pi) ne može da se izrazi kao razlomak, što ga čini iracionalnim brojem. Takođe je i beskonačan.
  • Ovako broj Pi izgleda kada je napisan sa 100 decimala:

3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679