Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vidovdan” – Bor

skolebezslikaAdresa: Moše Pijade 31, Bor
Telefon: 030/422-490
Website: www.vidovdanbor.net
Email: sosovidovdan@yahoo.com

Škola je osnovana 1968. godine. Tokom istorije škola je prolazila kroz brojne reforme i menjala svoj naziv. Od 1977. godine se nalazi na lokaciji u užem centru grada

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vidovdan” u Boru, opremljena je funkcionalnim i dobro očuvanim nameštajem. Za bolju realizaciju nastave, škola koristi audio-vizuelna i multimedijalna sredstva. U školi trenutno nedostaju savremena tehnička sredstva, modeli i konstrukcije za kabinetsku nastavu iz predmeta prirodnih disciplina. Škola poseduje svu potrebnu opremu za izvođenje stručne prakse. Posebne prostorije adaptirane su za individualni rad defektologa i logopeda. Za potrebe nastave fizičkog vaspitanja koriste se dve fiskulturne sale kao i trim kabinet sa svim potrebnim spravama.

Škola pruža obrazovanje i osposobljavanje za rad učenicima sa smetnjama u razvoju, kroz jednogodišnje školovanje.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Vidovdan" - Bor

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

  • Bravar (3 godine) – 12 mesta
  • Manipulant u obradi metala (1 godina) – 9 mesta

Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo 

  • Šivač tekstila (3 godine) – 4 mesta
  • Konfekcijski manipulant (1 godina) – 6 mesta

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika