Škola sa domom za učenike oštećenog sluha – Kragujevac

skola za gluve kgAdresa: Starine Novaka 33, Kragujevac
Telefon: 034/323-662
Website: www.skolazagluve.edu.rs
Email: skolazagluve@open.telekom.rs

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu datira još od 1927. godine, ali do realizacije osnivanja nije došlo zbog različitih društveno – ekonomskih okolnosti.

Posebna potreba za brigu o licima sa oštećenim sluhom u Šumadiji javlja se ponovo nakon Drugog svetskog rata. Tada je Sreski narodni odbor Kragujevca osnovao Dom gluvonemih, februara 1949. godine. Tokom prve godine svog postojanja Dom se orijentiše na rad sa gluvim učenicima u privredi i na taj način prerasta u prosvetnu ustanovu.

Škola za učenike oštećenog sluha u Kragujevcu obrazuje učenike kroz 4 područja rada: hemija, nemetali i grafičarstvo, mašinstvo i obrada metala, delatnost ličnih usluga i poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

U okviru škole nastava se izvodi za:

  • predškolski uzrast
  • osnovnoškolski uzrast
  • srednjoškolski uzrast

SMEROVI - Škola sa domom za učenike oštećenog sluha - Kragujevac

Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Područje rada: Delatnost ličnih usluga

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

  • Pekar (3 godine) – 7 mesta

UPIS UČENIKA

Učenici podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika. Osnovni uslov je da učenik ima završenu osnovnu školu.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika