Kako upisati srednju školu? Informacije o upisu i proceduri

22/05/2014 11:54

Kako upisati srednju školu? Informacije o upisu i proceduri

Ko može da upiše srednju školu?

Svi učenici koji završe osnovnu školu mogu da nastave školovanje kroz srednjoškolsko obrazovanje. Učenici koji polože završni ispit imaju mogućnost nastavka školovanja u trajanju od 4 godine, a oni koji nisu položili završni ispit opredeljuju se za smerove u trogodišnjem trajanju. Pored srednjih stručnih škola (elektrotehnika, mašinstvo, građevinarstvo, tehničke škole…) postoje još i gimnazija i umetničke škole. Svi učenici stariji od 17 godina mogu da upišu srednju školu u svojstvu vanrednog učenika, dok mlađi od 17 godina upisuju srednju školu kao redovni učenici. Srednja škola nije obavezna.

Kriterijumi

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovu bodova ostvarenih uspehom tokom školovanja (maksimalno 60) i bodova stečenih na završnom ispitu (maksimalno 40). Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvojili neku od nagrada na takmičenjima i na taj način mogu da steknu najviše 20 bodova po predmetu. Uzimaju se samo bodovi ostvareni sa takmičenja u osmom razredu.

Bodovi

Na osnovu uspeha u školi bodovi se računaju tako što se saberu sve prosečne ocene (uspesi na kraju godine) iz VI, VII i VIII razreda i taj zbir (zaokružuje se na dve decimale) pomnoži sa 4.

Završni ispit traje tri dana:

 • prvi dan – srpski, odnosno maternji jezik
 • drugi dan – matematika
 • treći dan – kombinovani test (zadaci iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije)

Završni ispit nosi ukupno 40 bodova. Test iz maternjeg jezika nosi maksimalno 16 bodova, iz matematike takođe maksimalno 16 bodova, dok iz kombinovanog testa učenici mogu da osvoje maksimalno 8 bodova.

Na svakom testu učenik rešava po 20 zadataka, gde svaki potpuno tačan zadatak računa kao 1, a delimično tačan kao 0.5. Ukupan broj tačno rešenih zadataka iz srpskog i matematike množi se sa 0.8, dok se broj tačnih zadataka iz kombinovanog testa množi sa 0.4. Na primer, ako je učenik imao 10 tačnih zadataka iz maternjeg jezika, njegov broj bodova sa tog testa je: 10 x 0.8 = 8.

Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu.

Uspesi na međunarodnim takmičenjima nose najviše bodova:

 • Prvo mesto – 20 bodova
 • Drugo mesto – 18 bodova
 • Treće mesto 14 bodova

Uspesi na republičkim takmičenjima nose:

 • Prvo mesto – 8 bodova
 • Drugo mesto – 6 bodova
 • Treće mesto – 4 boda

Ukoliko učenik ostvari više nagrada iz istog predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nosilac diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na takmičenjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

Upis u umetničke škole i gimnazije za talente

Svi učenici koji žele da upišu muzičku, baletsku ili dizajnersku školu, gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnosti kao što su filološka, fizička i matematička, školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (muzička škola za talente u Ćupriji), polažu i poseban prijemni ispit, koji se održava pre završnopg ispita, na kojima se vrednuje talenat i znanje iz oblasti u kojoj žele da nastave dalje školovanje.

Učenici koji žele da upišu sportsku gimnaziju oslobođeni su prijemnog ispita. Umesto toga potrebno je da donesu potvrdu o ostvarenim sportskim uspesima.

Procedura upisa

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita, svaki učenik izračunava broj bodova sa kojima konkuriše za upis u neku od škola. Naredni korak je sastavljanje liste želja gde svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesovanja. Kao prvu želju učenici unose profil za koji imaju najviše interesovanja, druga želja je profil za koji su manje zainteresovani, treći još manje itd. Redosled napisanih škola je bitan, jer će učenik biti raspoređen u prvu školu za koju bude imao dovoljno bodova. Neke od preporuka su da se na listu napiše minimum deset škola, od dvadeset koliko je najviše.

Prilikom popunjavanja liste potrebno je pogledati koliko su učenici ranijih godina imali bodova pri upisu na određene profile, čime se stiče jasnija slika o šansama da se dete upiše na neki od željenih profila

Dokumenta za upis

Nakon objavljivanja spiska i saznanja ko je koju školu upisao, sledeći korak je predaja dokumenata u buduću školu.

Potrebna dokumenta su:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
 • svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • uverenje o položenom završnom ispitu
 • svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)
 • diplome o osvojenim nagradama
22/05/2014 11:54

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga