Muzička škola “Isidor Bajić” – Novi Sad

isidorAdresa: Njegoševa 9, Novi Sad
Telefon: 021/529-078
Website: www.isidorbajic.edu.rs
Email: isabajic@sbb.rs

Početkom prošlog veka, Novi Sad je imao obrazovanu muzičku publiku koja je zahtevala podizanje muzike na mnogo viši umetnički nivo. Shodno tome, posle dužeg premišljanja, Isidor Bajić prepoznaje takvu želju publike i postaje direktor muzičke škole i nastavnik teoretskih predmeta. Zvanično, škola je bila otvorena septembra 1909. godine.

Godine 2009. Muzička škola “Isidor Bajić” obeležila je vek postojanja.

Učenici škole su učesnici brojnih festivala i takmičenja i samim tim, postali su sastavni deo muzičkog života Novog Sada. Vrhunski pedagozi i stručni kadrovi sa iskustvom u oblasti muzike, nesebično prenose svoje znanje na učenike.

SMEROVI - Muzička škola "Isidor Bajić" - Novi Sad

Područje rada: Kultura, umetnost i javno informisanje

UPIS U MUZIČKU ŠKOLU

Učenici koji žele da se upišu u muzičku školu rangiraju se na osnovu:

  • Uspeha na prijemnom ispitu
  • Uspeha u prethodnom školovanju (opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi i opšti uspeh iz tri poslednja završena razreda osnovne škole)

Učenici koji nemaju završenu muzičku školu rangiraju se na osnovu istih kriterijuma, osim što umesto bodova osvojenih na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi, polažu ispit za nivo osnovne muzičke škole.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika