Evropski dnevnik – konkurs za srednjoškolske radove

28/12/2017 15:23

Evropski dnevnik – konkurs za srednjoškolske radove

Nakon uspešno završenog konkursa u prethodnoj školskoj godini u okviru Evropskog dnevnika, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji poziva srednjoškolce da se prijave na novi nagradni konkurs sa kreativnim i inovativnim radovima.

Ovaj konkurs pokriva brojne teme koje su obrađene u publikaciji Evropski dnevnik. Evropski dnevnik ima za cilj olakšano informisanje o Evropskoj uniji (EU), njenim vrednostima i mogućnostima koje pruža mladima. Neke od tema koje su obuhvaćene jesu odnos Srbije i EU, dalji nastavak obrazovanja u EU, preduzetništvo, prava i odgovornosti, održivi razvoj, kao i zdravlje i bezbednost građana i građanki. Ovaj informativni vodič osim učenicima i učenicama namenjen je i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo.

Ovogodišnje teme se odnose na: aktivno građanstvo, zdrav život, prevenciju nasilja, pametno učenje, zelene teme, održivu ekonomiju, povezivanje kultura itd.

Želeći da srednjoškolci daju poseban doprinos obeležavanju godine kulturnog nasleđa, Delegacija Evropske unije vas poziva da svoje radove pripremite u okviru specijalne teme za 2018. godinu, a to je: GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA.

Na konkurs se možete prijaviti individualno ili u timovima i to:

– Pojedinačno sa radom u jednoj od predviđenih kategorija;
– Grupa učenika iz iste srednje škole, koju učenici mogu da formiraju sa namerom učešća u takmičenju, a da nije na bilo koji način deo nekog formalnog školskog udruženja/sekcije;
– Srednja škola (kao celina ili njena foto ili audio-video sekcija).

Učešće na konkursu podrazumeva ŠEST KATEGORIJA i DVE VRSTE RADOVA:

KATEGORIJE

– Literarni radovi;
– Likovni radovi;
– Novinarski žanrovi;
– Foto reportaže ili foto-radovi;
– Video forme;
– Multimedijalne forme.

VRSTA RADOVA

– Individualni radovi;
– Grupni radovi.

Individualni radovi se podnose isključivo u kategorijama: literarni i likovni radovi;

Grupni radovi se podnose u sledećim kategorijama: novinarski žanrovi, foto reportaže i foto radovi, video forme i multimedijalne forme.

Jedan tim odnosno učenik ili učenica ima priliku da konkuriše sa po jednim radom u svakoj kategoriji, ali može osvojiti nagradu samo jednom odnosno u jednoj kategoriji.

Svaki rad bilo individualni ili timski mora pored učenika i/ili učenice da bude delo i mentora/mentorke koji mora da bude osoba zaposlena u istoj srednjoj školi.

Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini minimum tri učenika/učenice iz iste srednje škole. U slučaju osvajanja nagrade, tim koji ima više od tri člana, nominuje troje predstavnika za nagradno putovanje.

Učenici koji su nagrađivani u prethodnom ciklusu nagradnog konkursa (2016/17) nemaju pravo učešća na ovom konkursu, a škole kao i mentori koji su učestvovali u prethodnim ciklusima mogu prijaviti učešće drugih učesnika ili timova.

OVDE možete preuzeti Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene kategorije u okviru kojih se podnose radovi, same teme konkursa, kao i uloga mentora/mentorke.

Nagrade

Ukupno će biti nagrađeno 20 radova. Jedan rad u svakoj kategoriji će biti izabran na temu: Gde prošlost susreće budućnost – 2018. godina evropskog kulturnog nasleđa.

U literarnoj i likovnoj kategoriji će biti nagrađena po dva rada.

U kategorijama: novinarski žanrovi, foto reportaže ili foto-radovi, video i multimedijalne forme će biti nagrađena po četiri pobednička rada.

Pobednici će imati jedinstvenu priliku da u maju mesecu krenu na sedmodnevno putovanje u jednu ili više zemalja Evropske unije!

Mentori pobedničkih timova (jedan mentor po učeniku/timu) će takođe putovati zajedno sa učenicima.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Slanje radova

Rok za dostavljanje radova je 10. mart 2018. do ponoći. Radovi pristigli nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje.

Svi radovi osim likovnih se podnose isključivo elektronskim putem, na stranici www.evropskidnevnik.rs

Likovni radovi, zajedno sa prijavnim formularom se šalju poštom na adresu: Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11000 Beograd.

Za prijavu na konkurs, uz rad morate popuniti i prijavni formular, koji je dostupan na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih poslati imejlom na [email protected] ili pogledati da li se odgovor na vaše pitanje nalazi u okviru stranice sa pitanjima i odgovorima OVDE.

28/12/2017 15:23

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga