Dugotrajna upotreba marihuane smanjuje emocionalnu inteligenciju

17/11/2021 20:22

Dugotrajna upotreba marihuane smanjuje emocionalnu inteligenciju

Novi članak koji se pojavio u časopisu Experimental and Clinical Psychopharmacology sugeriše da hronična upotreba marihuane može uzrokovati deficite u nečijoj sposobnosti da prepozna emocionalna stanja kod drugih, što je jedno od obeležja onoga što psiholozi nazivaju emocionalnom inteligencijom.

„Od 2002. do 2017. godine upotreba kanabisa kod odrasle populacije porasla je sa 10,4% na 15%“, kažu istraživači predvođeni Alisom Mekenzi i Anitom Červenkom s Univerziteta Oregon Stejt. „Ova povećanja u konzumaciji su zabrinjavajuća, jer veliki broj istraživanja kaže da upotreba kanabisa može imati negativan uticaj na kognitivno funkcionisanje, učenje i pamćenje, brzinu obrade i pažnju. Pored toga, postoji nova istraživačka oblast koja sugeriše da upotreba kanabisa može uticati na obradu emocija.

Da bi dalje istražili odnos između upotrebe marihuane i procesuiranje emocija, istraživači su pretražili postojeću istraživačku literaturu  u potrazi za studijama koje istražuju vezu između upotrebe kanabisa i procesuiranja emocija. Pronašli su ukupno 41 (od kojih je većina objavljena u poslednjih pet godina).

U svim studijama, istraživači su identifikovali neke uobičajene teme, kao što su redovni korisnici kanabisa koji pokazuju:

  • Nedostatak reakcije na emocionalne podsticaje.
  • Smanjenu preciznost i vreme reagovanja pri identifikaciji i razlikovanju emocionalnih stanja kao što su sreća, tuga ili bes.
  • Smanjenu neuronsku aktivnost, merenu amplitudama moždanih talasa, kada su izloženi emocionalnim stimulansima (primera radi reagovanja na srećne nasuprot tužnim fotografijama).
  • Prigušenje aktivnosti u prefrontalnom korteksu i medijalnom prefrontalnom korteksu kao odgovor na prikazivanje emocionalnih slika, mereno fMRI.

Istraživači su takođe pronašli dokaze da potkomponente kanabisa, posebno THC i CBD, mogu uticati na procesuiranje emocija na različite načine. Na primer, jedna studija je otkrila da THC povećava anksioznost kao odgovor na strašne društvene situacije, dok CBD ima tendenciju da je smanji.

„Prema našim saznanjima, ovo je jedan od prvih članaka s kritičkim osvrtom, koji se fokusira na novonastalu oblast istraživanja kanabisa i procesuiranja emocija“, navode autori. „Sintetizovanje postojećih nalaza u ovoj oblasti istraživanja u razvoju je važno za buduće studije prevencije i intervencije usmerene na promovisanje zdravog socio-emocionalnog funkcionisanja kod korisnika kanabisa.“

Sveukupno gledajući, ovo istraživanje predstavlja zabrinjavajuću sliku o tome kako redovna upotreba marihuane utiče na emocionalnu inteligenciju. Otupljivanjem sposobnosti mozga da brzo i precizno obrađuje emocionalna stanja, redovni korisnici kanabisa rizikuju da oslabe svoje međuljudske odnose. Ovo bi, prema istraživačima, moglo navesti ljude da više koriste kanabis kao sredstvo za suočavanje s međuljudskim problemima, čime bi se produžio ciklus upotrebe marihuane i emocionalnog stresa.

17/11/2021 20:22

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga