Koja su to tri stila učenja?

18/10/2022 13:25

Koja su to tri stila učenja?

U zavisnosti od toga preko kog kanala radije primamo poruke, delimo se na vizuelne, auditivne i kinestetičke tipove. 

Ponekad je reč i o kombinaciji ova tri tipa.

Tipovi i stilovi

Prema tome, tokom učenja je moguće korisiti više stilova ali će jedan biti dominantiniji od drugih.

Proverite koji stil učenja vam najviše odgovara i koji ste tip.

Vizuelni tip

Osobe koje spadaju u ovu grupu, uglavnom se oslanjaju na čulo vida i informacije primaju vidom, odnosno slikom. Oni radije biraju beleške, ilustracije, prilično su uredni i organizovani. Vizuelni tipovi prave dugoročne planove i odlično pamte lica.

Rado čitaju, a kako bi lakše razumeli gradivo, traže i posmatraju fotografije, ilustracije i grafikone.

Karakteristike vizulenog tipa

Vizuelni tipovi moraju “videti” kako bi zapamtili, beleže i skiciraju tokom predavanja, pamte pomoću asocijacija, vole da čitaju, da pišu, da crtaju i vrlo lako mogu zaboraviti verbale upute.

Ukoliko ste vizuelni tip, umesto pamćenja, napravite “mapu” ili raspored sa bitnim datumima. Koristite beleške i markere u boji, kao i memorijske kartice, kao podsetnike.

Auditivni tip

U odnosu na prvi tip, osobe koje su auditivni tipovi, više se oslanjaju na čulo sluha ili na slušanje. Ove osobe radije slušaju na predavanju i uče gradivo naglas. Oni su odlični u imitiranju i za razliku od vizuelnih tipova, buka ih u velikoj meri ometa.

Auditivni tipovi najlakše uče kad čuju gradivo, dok najbolje pamte kad uče naglas. Više im odgovara usmeno ispitivanje.

Karakteristike auditivnog tipa

Auditivni tipovi moraju čuti kako bi zapamtili. Naime, oni uče slušajući, čitaju naglas, slušaju objašnjenja, dobro imitiraju, vrlo su detaljni u opisima, otvoreni su i komunikativni.

Ukoliko ste auditivni tip, učite s prijateljima i ponavljajte naglas. Snimajte predavanja i preslušavajte ih. Učestvujte u debatama tokom časa, objasnite gradivo prijatelju koji je takođe auditivni tip, držite se prezentacija i odgovarajte usmeno

Kinestetički tipovi

Kinestetičkim tipovima je važno da sami izvedu neku radnju kako bi je mogli razumeti. Odnosno, osobe koje su ovaj tip žele neposredno da učestvuju u procesu učenja, kao i da samostalno steknu iskustva. Oni uče u pokretu.

Karakteristike kinestetičkih tipova

Kinestetički tipovi vole pažnju. Pozitivno reaguju na nagrade poput zagrljaja ili tapšanja. To znači da su orijentisani na fizičku aktivnost, često su i sportski tipovi, koriste gestove i mimiku, ne vole da čitaju. Oni vole da glume i uživaju u raznim aktivnostima. Odlično su orijentisani u prostoru i vrlo su otvoreni.

Ukoliko ste ovaj tip, najbolje je da učite kroz pokrete, odnosno kroz konkretnu radnju. Tokom učenja, ponavljajte naglas, hodajući. Pokušajte da učite sa tihom muzikom u pozadini i pravite česte pauze.

Stručnjaci savetuju kombinaciju kanala, odnosno vežbanje slabijih, jer se na taj način postiže bolji i potpuniji napredak u učenju.

18/10/2022 13:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga