Ovako su izgledali zadaci male mature

25/06/2018 10:11

Ovako su izgledali zadaci male mature

Objavljeni su celokupni zadaci i rešenja testova male mature.

Kako su izgledali zadaci testova male mature, odnosno rešenja zadataka iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa, možete pogledati na našem sajtu.

Naime, pojedini zadaci zbunili su male maturante, dok su im neka pitanja predstavljala pravi problem.

Ovako su izgledali neki od zadataka na završnom ispitu.

Zadatak sa kombinovanog testa

Ako neka država ima prirodni priraštaj 8 promila, a natalitet 12 promila, koliki je mortalitet u toj državi?

a) 2 promila

b) 4 promila

c) 6 promila

d) 20 promila

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Tačan odgovor na ovo pitanje glasi: b) 4 promila

Ovaj zadatak nosio je 1 bod.

Zadatak iz srpskog jezika

Odredi padež i broj podvučene(boldovane) reči u navedenoj rečenici.

Ko zna gde se Sima inspirisao tom filozofijom!

a) lokativ množine

b) akuzativ množine

c) instrumental jednine

d) dativ jednine

Tačan odgovor je pod c – instrumental jednine.

Ovaj zadatak nosio je 1 bod.

Zadatak iz matematike

Simbole -srce- i -karo- zameni ciframa iz skupa A = 0,1,2,3,4,5 tako da brojevi oblika 65 – srce- 2 – karo-, budu deljivi i sa 2 i sa 9. Koji su to brojevi?

To su brojevi 65 124, 65 322, 65 520

Napomena: Brojve mogu biti napisani u bilo kom redosledu.

Napomena: Priznaje se kao tačan odgovor i ako je učenik naveo uređene parove cifara (5;0), (3;2) i (1;4).

Npr. to su brojevi 5 i 0, 3 i 2, 1 i 4.

Ne priznaje se odgovor: To su brojevi 0 i 5, 2 i 3, 4 i 1.

Ovaj zadatak nosio je:

Tri tačna odgovora – 1 bod

Dva tačna odgvora – 0.5 boda

25/06/2018 10:11

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga