Posetite nas!

Prva kosarkaska gimnazija koledz logo

Facebook

Back to homepage

Sportske aktivnosti

Sportske aktivnosti, fizičko vaspitanje i ideal zdravog života predstavljaju važnu kariku vaspitno-obrazovnog procesa naše škole. Ne samo kao deo nastave fizičkog vaspitanja i košarke, sportske aktivnosti u Prvoj sportskoj košarkaškoj gimnaziji, koledž Beograd planirane su i zamišljene i kao pokretači zdravih navika i stilova života.U okvire svakodnevnih sportskih sadržaja uključene su trenažne i takmičarske aktivnosti koje sportski tim planira, organizuje i sprovodi u toku školske godine. Učenicima je dostupna moderno opremljena sportska hala sa video-bimom, zatim svlačionice, tuševi i teretana. Hala se nalazi u školskoj zgradi pa samim tim je omogućeno da se sportske aktivnosti odvijaju neometano tokom cele godine i u svim vremenskim uslovima.

koledz foto 14

koledz foto 13

koledz foto 15

Ovakva pogodnost omogućava i organizovanje sportskih takmičenja sa drugim klubovima i školama iz zemlje i inostranstva. U segment trenažnih aktivnosti uvrstili smo stručno i temeljno planirane koncentrisane pripreme u nekom sportskom centru specijalizovanom za takve namene.

Nastavu košarke i fizičkog vaspitanja vodi stručni tim ambicioznih profesora i košarkaških trenera specijalizovanih za rad sa mlađim kategorijama. Njihov profesionalni rad je pod permanentnim nadzorom savetnika za sport.

Pogledajte još