Back to homepage

Opremljenost E-Gimnazija

SVAKI UČENIK DOBIJA LAPTOP NA POKLON!

Prvi u Srbiji smo pre dve godine ponudili učenicima laptop na poklon koji se aktivno koristi u kabinetima tokom nastave. Profesori nastavu izvode putem video projekcije uz pomoć posebnog tablet računara.

Prostor škole i dvorišta je pokriven bežičnim internet signalom velike brzine!

Učenicima će u toku dana biti na raspolaganju CYBER-ROOM. Tu će moci dežurnom stručnjaku da postave pitanja u vezi informatike, iznesu informatičke probleme, da softverski prilagode svoj laptop, da koriste brz internet, nov softver, pa čak i da isprobaju nove igrice.

Nastava se izvodi putem LCD-LED ekrana, a u primeni je i bežični “vazdušni” miš koji se može koristiti u kabinetu od strane učenika. Kabineti poseduju zvučne sisteme što olakšava predavanja sa multimedijalnom tematikom, a škola poseduje i FULL HD video bim projektor koji može da prikazuje video zapise visoke rezolucije.

Škola za nastavu biologije poseduje elektronski mikroskop koji se povezuje ne računar i sve preparate je moguće memorisati u računaru u vidu fotografija ili video zapisa.

U okviru škole postoji i mala čitaonica sa najnovijim enciklopedijama i na raspolaganju je 10-ak nedeljnih i mesečnih časopisa iz oblasti nauke, tehnike, zabave, kulture i obrazovanja na koje je škola pretplaćena.