Posetite nas

Back to homepage

Stručno usavršavanje – MC Vision Academy

Vanredno školovanje

Opis Programa

Vanredno srednjoškolsko obrazovanje predstavlja najbolji vid obrazovanja za sve one koji žele da nastave prekinuto školovanje, kao i one koji žele da započnu školovanje, ali su zaposleni, imaju porodicu ili iz nekih drugih razloga nisu u mogućnosti da redovno pohađaju nastavu.

Mogućnosti

Na ovaj način, Srednja škola MC Vision pruža mogućnost učenicima da sami organizuju svoje slobodno vreme, kao i da ispite spremaju onda, kada im to najviše odgovara. U dogovoru sa upravom škole, za svakog učenika pravi se poseban plan rada kojim se definišu zadaci i ciljevi koje bi učenik trebalo da ostvari u toku školske godine. Nakon toga, učeniku se dodeljuje mentor, koji mu pomaže da svoje obaveze uspešno završi u skladu sa dogovorenim planom i koji je u svakom trenutku na raspoloaganju učeniku, kada se za to ukaže potreba.

Profesionalno nastavno osoblje, koje čine univerzitetski profesori i emnentni stručnjaci, nastoji da kroz konsultativnu nastavu, uz svu prateću literaturu i dokumentaciju, kao i mogućnost korišćenja audiovzuelnih sredstava, omogući učenicima uspešno i sigurno savladavanje gradiva iz određenog predmeta. Na ovaj način, Srednja škola MC Vision svojim učenicima pruža kvalitetno znanje i primenjljive veštine, kako bi im obezbedila najsigurniji put do uspešnog ostvarenog cilja.

Prekvalifikacija

Opis Programa

Prekvalifikacija predstavlja specifičan način vanrednog srednjoškolskog obrazovanja za sve pojedince koji žele da promene zanimanje za koje su se do sada obrazovali.

Mogućnosti

Srednja škola MC Vision kroz prekvalifikaciju, pruža polaznicima upravo ona znanja i veštine koja se traže na tržištu i na taj način im omogućava da promene pravac svoje karijere i dođu do novih mogućnosti za posao.

Dokvalifikacija

Opis Programa

Dokvalifikacija predstavlja specifičan način vanrednog srednjoškolskog obrazovanja za sve pojedince koji žele da nastave školovanje za četvrti stepen stručne spreme.

Mogućnosti

Dokvalifikacija u Srednjoj školi MC Vision pruža polaznicima upravo ona znanja i veštine koja se traže na tržištu i tako im osigurava više od redovne srednje škole trećeg stepena. Na taj način polazinicima se olakšava mogućnost pronalaženja posla za određene struke.