Back to homepage

Upis – Saobraćajna škola

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA – Za ljubitelje aviona ovaj smer je smer budućnosti.

Srednja saobraćajna škola je prva civilna škola u Srbiji koja učenike upisuje na ovaj izuzetno atraktivan i koristan obrazovni profil. Tehničar vazdušnog saobraćaja pruža veoma širok spektar zaposlenja u vezi sa vazdušnim saobraćajem: pruža potrebne informacije i usluge putnicima, kontroliše prihvat i otpremu vazduhoplova na aerodromu, raspoređuje vazduhoplove na aerodromu, asistira u pripremi leta i kontroli ispravnosti aerodromskih površina, objekata i instalacija. Obučen je da pored pružanja pomoći u pripremi leta na zemlji, opslužuje klijente u aviokompaniji – zemaljska stjuardesa stjuard.

Po završetku srednje škole učenik može upisati bilo koji državni ili privatni fakultet.

Upis je u toku i sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 021/529-147, 064/327-69-05 ili nas kontaktirati na našoj internet adresi www.sssns.edu.rs ili putem e maila [email protected] ,a možete da nas posetite i lično od ponedeljka do petka u periodu od 9:00 do 15:00 sati i videti kako se odvija nastava u našoj školi uz prethodnu najavu.

Potrebni uslovi

 • izlazak na malu maturu,
 • obavezan lekarski pregled (ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA ZA VAZDUHOPLOVNI SMER UTVRĐUJE SE NA OSNOVU LEKARSKOG PREGLEDA KOJI SE MOŽE OBAVITI ISKLJUČIVO U OVLAŠĆENOM DOMU ZDRAVLJA NOVI BEOGRAD- DISPANZER ZA MEDICINU RADA, NOVI BEOGRAD, UL. OMLADINSKIH BRIGADA BR.104. NA LEKARSKI PREGLED POTREBNO JE PONETI KARTON IZ MATIČNOG DOMA ZDRAVLJA),
 • obavezan informativni razgovor sa školskim psihologom,
 • ne upisujemo učenike sa ocenom iz vladanja 1 i 2.

Dokumenta za upis

 • prijava za upis (dobija se u školi),
 • originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci),
 • lekarsko uverenje,
 • dve fotografije,
 • potvrda o polaganju male mature

Školarina

Školarina se plaća godišnje u dinarskoj protivvrednosti na žiro račun škole u celosti, kvartalno ili mesečno prema opredeljenju roditelja, a podrazumeva sledeće troškove:

 • stručne ekskurzije
 • prijavu upisa
 • nastavu za celu školsku godinu
 • dopunsku nastavu
 • sportski trening u organizaciji škole
 • osiguranje učenika
 • svedočanstva
 • školsko obezbeđenje

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA – obavlja tehnički pregled ispravnosti vozila, registraciju i osiguranje vozila, organizuje usluge prevoza putnika i robe. Izrađuje redove vožnje, void špediterske poslove. Nakon ovog smera škola pruža mogućnost upisa na V stepen profila instruktora vožnje ili vozača specijaliste.

 

Učenici koji pohađaju obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja u toku školovanja imaju mogućnost da polažu i za “B” kategoriju za čije polaganje škola plaća sve troškove.

Upis je u toku i sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 021/529-147, 064/327-69-05 ili nas kontaktirati na našoj internet adresi www.sssns.edu.rs ili putem e maila [email protected] ,a možete da nas posetite i lično od ponedeljka do petka u periodu od 9:00 do 15:00 sati i videti kako se odvija nastava u našoj školi uz prethodnu najavu.

Potrebni uslovi

 • izlazak na malu maturu,
 • obavezan lekarski pregled
 • obavezan informativni razgovor sa školskim psihologom,
 • ne upisujemo učenike sa ocenom iz vladanja 1 i 2.

Dokumenta za upis

 • prijava za upis (dobija se u školi),
 • originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci),
 • lekarsko uverenje,
 • dve fotografije,
 • potvrda o polaganju male mature

Školarina

Školarina se plaća godišnje u dinarskoj protivvrednosti na žiro račun škole u celosti, kvartalno ili mesečno prema opredeljenju roditelja, a podrazumeva sledeće troškove:

 • stručne ekskurzije
 • prijavu upisa
 • nastavu za celu školsku godinu
 • dopunsku nastavu
 • sportski trening u organizaciji škole
 • osiguranje učenika
 • nastavni materijal u pisanom i elektronskom obliku
 • svedočanstva
 • školsko obezbeđenje