Računanje vremena kroz istoriju

08/08/2018 14:32

Računanje vremena kroz istoriju

Na način na koji danas računamo vreme uticale su razne metode primenjivane kroz istoriju.

Ovako je tekao proces merenja vremena.

Vreme

Ljudi su merili vreme i pre pojave prvog časovnika.

Godišnja doba

Oko 3000.godine pre nove ere, vreme se računalo na osnovu godišnjih doba.

Vodeni satovi

Naime, prvi uređaj za praćenje kratkih vremenskih perioda bili su vodeni satovi. Vreme se merilo pomoću prikupljenih kapljica vode u posudi.

Sunčani satovi

Oko 1500. godine pre nove ere u starom Egiptu su korišćeni sunčani satovi, koji su vreme merili prema okretanju Sunčeve senke.

Mehanički časovnici

Složeniji časovnici su koristili mehanizme za upravljanje pritiskom vode, odnosno energijom kapljica koje padaju i njihovim oslobađanjem u istim i tačnim razmacima.

Prvi sat sa klatnom

Godine 1656. godine, naučnik Kristijan Hajgens iz Holandije, primetio je da se klatno određene dužine pričvršćeno u jednoj tački oko koje može da se okreće uvek klati tako da je vreme između dva najviša položaja isto, bez obzira na ugao između njih.

On je stvorio tačan časovnik kada je uz pomoć mehanizma sa tegovima poboljšao kretanje klatna, odnosno učino da se ono neprekidno klati.

Geografska dužina

Tokom 17. i 18. veka moreplovci su znali da odrede svoj položaj pomoću osmatranja sekstantom.

Brodski hronometar

Časovničar Džon Harison napravio je niz časovnika koji su mogli da se upotrebljavaju na moru i na taj način rešio moreplovce muka sa računanjem geografskih dužina.

Podrhtavanje kvarca

Godine 1927., inženjeri američkog preduzeća “Bel Laboratorije” otkrili su način da iskoriste kristale kvarca za stvaranje pravilnih podrhtavanja, koja će pokretati mehanizam časovnika.

Atomski časovnik

U britanskoj Državnoj laboratoriji za fiziku, 1955. godine, napravljen je prvi tačan atomski časovnik. Ovu vrstu časovnika, koji se i danas koristi kao najtačniji uređaj za merenje vremena napravili su Luuis Esen i Džek Peri.

08/08/2018 14:32

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga