U Africi su gajene životinje zbog mleka još od prvog milenijuma n.e.

28/05/2020 10:32

U Africi su gajene životinje zbog mleka još od prvog milenijuma n.e.

Jedna skoro urađena hemijska analiza prastarih posuda od keramike je potvrdila da su grupe lovaca i sakupljača koje su naseljavale delove Lesota (Afrika) na visokoj nadmorskoj visini, praktikovale gajenje domaćih životinja zbog mleka, još u prvom milenijumu naše ere.

Predhodna arheološka istraživanja su potvrdila prisustvo kostiju domaćih životinja u arheološkim nalazištima u planinama Maloti-Drakenberg u Lesotu. Otkrića sugerišu da su ove grupe dolazile do hrane ubiranjem plodova iz prirode, lovom i gajenjem domaćih životinja čije mleko su koristili. Domaće životinje, među kojima su bile pretežno ovce, su nabavljali kroz kontakt sa drugim grupama poljoprivrednika.

Pored svih ovih činjenica, ranija istraživanja bazirana na uzorcima DNK su došla do zaključka da je veliki broj životinjskih kostiju o kojima se mislilo da su ostaci domaćih životinja, ustvari pripadale divljim životinjama, što je uticalo na to da se postavi pitanje da li su uopšte ovde gajene domaće životinje u to vreme.

Najnovije istraživanje je dalo kredibilitet ovim analizama.

Analizirani su organski ostaci hrane sa glinenog posuđa. Tim istraživača je našao ostatke mlečnih proizvoda na trećini analiziranih posuda. Tako da se došlo do zaključka da su ovde gajene domaće životinje u prvom milenijumu naše ere i da je korišćeno njihovo mleko. 

Naučnici su, takođe, uspeli da otkriju da su ovi lovci-sakupljači imali drugačije metode gajenja domaćih životinja od drugih ratarskih grupa.

Otkrića ukazuju i na to da ovi lovci-sakupljači nisu samo došli u posed domaćih životinja, koje su nabavili od grupa koje su se bavile poljoprivredom, nego su od njih naučili kako se proizvode različiti mlečni proizvodi.

28/05/2020 10:32

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga