Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” – Novi Sad

drmilanAdresa: Braće Ribnikara 32, Novi Sad
Telefon: 021/6621-253
Website: www.smp.edu.rs
Email: skolamp@eunet.rs

Škola je osnovana 1958. godine u Novom Sadu, kao Samostalna pomoćna škola, samo dve godine kasnije dobija ime Specijalna škola “Dr MIilan Petrović”. Nastava u ovoj ustanovi se izvodi na više jezika: srpskom, mađarskom i slovačkom.

Misija škole ogleda se u edukaciji i pre svega rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i dece ometene u razvoju. Škola je uspostavila saradnju sa domaćim i stranim partnerima, što njen rad čini efikasnijim, inovativnijim, boljim.

Učenici imaju mogućnost da se uključe u rad sekcija u sklopu vannastavnih aktivnosti: hor, školsko pozorište, tamburaški orkestar i druge sekcije. Svojim trudom i radom kako nastavnog kadra tako i učenika, škola je dobila brojne nagrade i priznanja.

SMEROVI - Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" - Novi Sad

Područje rada: Delatnost ličnih usluga 

Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i trgovina

 • Pripremač namirnica (2 godine) – 6 mesta
 • Paker (2 godine) – 6 mesta
 • Kuvar (3 godine) – 6 mesta

Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo

 • Manipulant u tekstilstvu (1 godina) – 6 mesta
 • Kožarsko – krznarski manipulant (1 godina) – 6 mesta
 • Konfekcijski manipulant (1 godina) – 6 mesta
 • Konfekcijski šivač (3 godine) – 6 mesta
 • Ručni tkač (3 godine) – 6 mesta
 • Šivač obuće (3 godine) – 6 mesta

Područje rada: Saobraćaj

 • Telefonista – teleprinterista i radio operater (3 godine) – 6 mesta

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo

 • Dekorater zidnih površina (3 godine) – 6 mesta
 • Moler (3 godine) – 6 mesta
 • Molersko-farbarski manipulant (1 godina) – 6 mesta

Područje rada: Poljoprivreda, prerada i proizvodnja hrane

 • Manipulant u prehrambenoj proizvodnji (1 godina) – 12 mesta
 • Manipulant u proizvodnji bilja (1 godina) – 6 mesta
 • Pekar (3 godine) – 6 mesta
 • Cvećar – vrtlar (2 godine) – 6 mesta

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

 • Autolimar (3 godine) – 6 mesta
 • Bravar (3 godine) – 6 mesta
 • Manipulant u mašinskoj obradi metala (1 godina) – 6 mesta
 • Manipulant u obradi metala (1 godina) – 6 mesta

Područje rada: Hemija nemetali i grafičarstvo

 • Grafički manipulant (1 godina) – 12 mesta
 • Sitoštampar (2 godine) – 6 mesta
 • Grnčar-lončar (2 godine) – 6 mesta
 • Pomoćnik knjigovesca (3 godine) – 6 mesta
 • Tehničar pripreme grafičke proizvodnje (4 godine) – 12 mesta
 • Knjigovezac (3 godine) – 6 mesta
 • Birografičar (3 godine) – 6 mesta

UPIS UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika