Evropski dnevnik – konkurs za srednjoškolske radove

13/02/2018 14:57

Evropski dnevnik – konkurs za srednjoškolske radove

Nakon završenog konkursa u prethodnoj školskoj godini u okviru Evropskog dnevnika, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji poziva vas, srednjoškolce da se prijavite na novi nagradni konkurs sa kreativnim i inovativnim radovima!

Ovaj konkurs pokriva brojne teme koje su obrađene u publikaciji Evropski dnevnik. Evropski dnevnik ima za cilj olakšano informisanje o Evropskoj uniji (EU), njenim vrednostima i mogućnostima koje pruža mladima. Neke od tema koje su obuhvaćene jesu odnos Srbije i EU, dalji nastavak obrazovanja u EU, preduzetništvo, prava i odgovornosti, održivi razvoj, kao i zdravlje i bezbednost građana i građanki. Ovaj informativni vodič osim učenicima i učenicama namenjen je i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo.

Ovogodišnje teme se odnose na: aktivno građanstvo, zdrav život, prevenciju nasilja, pametno učenje, zelene teme, održivu ekonomiju, povezivanje kultura itd.

Na konkurs se možete prijaviti individualno ili u timovima i to:

Pojedinačno sa radom u jednoj od predviđenih kategorija;
Grupa učenika iz iste srednje škole, koju učenici mogu da formiraju sa namerom učešća u takmičenju, a da nije na bilo koji način deo nekog formalnog školskog udruženja/sekcije;
Srednja škola (kao celina ili njena foto ili audio-video sekcija).

Učešće na konkursu podrazumeva ŠEST KATEGORIJA i DVE VRSTE RADOVA.

KATEGORIJE

Literarni radovi;
Likovni radovi;
Novinarski žanrovi;
Foto reportaže ili foto-radovi;
Video forme;
Multimedijalne forme.

Pobednici će imati jedinstvenu priliku da u maju mesecu krenu na sedmodnevno putovanje u jednu ili više zemalja Evropske unije!

Mentori pobedničkih timova (jedan mentor po učeniku/timu) će takođe putovati zajedno sa učenicima.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Slanje radova

Rok za dostavljanje radova je 10. mart do ponoći. Radovi pristigli nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje.

Svi radovi osim likovnih se podnose isključivo elektronskim putem, na stranici www.evropskidnevnik.rs.

*Likovni radovi, zajedno sa prijavnim formularom se šalju poštom na adresu: Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11000 Beograd.

Za prijavu na konkurs, uz rad morate popuniti i prijavni formular, koji je dostupan na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

13/02/2018 14:57

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga