Back to homepage

Tehnička škola – Novi Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 25, Novi Beogradtehnicka skola novi beograd slika logo
Telefon: 011/216-42-31, 011/216-35-32
Website: www.tehnicka.edu.rs
Email: [email protected]

Tehnička škola počinje sa radom 1975, kao u to doba najsavremeniji obrazovni mašinski centar a pod imenom Tehnička škola “Novi Beograd” radi od 2001. godine.

Nalazi se na adresi Omladinskih brigada 25, Novi Beograd.

Škola raspolaže sa 16 specijalizovanih učionica, 11 kabineta za nastavu i 9 kabineta u kojima se vrši priprema za čas. U objektu se nalazi fiskulturna sala sa svlačionicama, velika svečana sala – amfiteatar sa 220 mesta i biblioteka.

Pri školi je i školska radionica opremljena većim brojem mašina, aparata, alata i učila za realizaciju praktične nastave za zanimanja mašinstva i obrade metala. Takođe postoje i učionice – radionice za izvođenje praktične nastave za obrazovne profile tehničar i mehaničar optike, kao i četiri vrhunski opremljena kabineta u kojima stručnu praksu i vežbe izvode tehničari i mehaničari grejanja i klimatizacije.

U školi postoji i 5 računarskih kabineta sa najsavremenijim umreženim računarima, a svaki kabinet ima i VNC mrežu. Dva kabineta imaju spojene didaktičke CNC mašine (strug i glodalicu).

Školu okružuje veliko dvorište u kome se nalaze teren za odbojku, tenis i balon za fudbal.

Znanja stečena u školi učenici mogu proširiti u vannastavnim aktivnostima i u okviru sekcija kojima se trudimo da pokrijemo široka interesovanja učenika: Informatička, dramaska, novinarska, foto, šahovska, školski bend i brojne druge.

Škola, već tradicionalno svake godine u maju, organizuje Festival grejanja i klimatizacije na kome se predstavljaju najznačajnije kompanije za ove oblasti. U maju se održava i revijalno takmišarska smotra “Pokaži svoj talenat” u kojoj pored učenika učestvuju roditelji i profesori škole. Besplatni nagradni izlet za najbolje učenike takođe je tradicija ove škole.

Obrazovni profili - Tehnička škola - Novi Beograd

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Konstruisanje je kreativan proces transformacije ideje u projekat i predstavlja polaznu osnovu za proizvodnju. Ima za cilj iznalaženje optimalnih rešenja za sve tehničke izazove. Kompjuterskim konstruisanjem na  savremen način se primenjuju teorijska znanja u cilju proračuna i konstruisanja mašinskih elemenata, sklopova i konstrukcija. Izrada 3D modela i tehničke dokumentacije ostvaruje se primenom najsavremenijih softverskih paketa usklađenih sa potrebama novih tehnologoja i numerički upravljane proizvodnje (CNC tehnologija).

Kako je postignut veoma visok nivo primene informatičkih tehnologija u proizvodnim procesima kada su u pitanju projektovanje proizvoda ili inženjerski proračuni i analize, neophodno je postojanje i razvijanje zanimanja koje će precizno i efikasno odgovoriti svim ovim zahtevima.

U toku školovanja učenik stiče značajno opšte obrazovanje, znanja iz oblasti mašinske tehnike  i izučava programske pakete:

 • WORD – obrada teksta
 • EXCEL – tabelarna izračunavanja
 • AutoCAD – tehničko crtanje
 • ProENGINEER (CREO 03.) – izrada 3D modela, sklopova, tehničke dokumentacije i    kompjutersko  upravljanje mašinama za obradu.
 • Programske jezike Visual BASIC, C++, Visual C#.

To omogućava učenicima lakoću snalaženja u radu sa računarima na gotovo svim područjima, bilo kada je potrebna primena u radu ili dalje obrazovanje na tom polju. Učenici modeliranje i konstruisanje rade u licencnim najsavremenijim programima, a njihovo kvalitetno obrazovanje omogućavaju profesori koji se stalno usavršavaju na on line PTC University.

Učenici naše škole su redovno uspešno  prisutni na regionalnim i republičkim takmičenjima, a kroz svoje srednje obrazovanje podstiču se i motivišu za dalje profesionalno usavršavanje na strukovnim i diplomskim studijama.

Mašinska tehnika je zastupljena u svim sferama materijalne proizvodnje, usluga, energetike, prerađivačke industrije, građevinarstva, saobraćaja i dr. Nesumnjivo i  zanimanje Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje u tim oblastima zaslužuje posebno mesto.

Tehničar optike

Tehničar optike je zanimanje koje je više od jedne decenije atraktivno i devojčicama i dečacima.Veliku pažnju poklanjamo opštem obrazovanju, pa naši učenici uspešno nastavljaju dalje školovanje. Nakon završene srednje škole imaju direktnu prohodnost za upis na većinu fakulteta i visokih strukovnih škola.

U daljem školovanju, ali i u budućem radu u struci, veliku pomoć im pružaju stečena informatička znanja iz više programskih paketa, kao što su:

 • WORD (obrada teksta)
 • EXCEL (tabelarna izračunavanja)
 • AutoCAD (tehničko crtanje)
 • ProENGINEER (izrada 3D modela sklopova)

Istovremeno, tehničari optike se osposobljavaju za rad u struci kroz niz stručnih predmeta i veoma bogatu praktičnu nastavu, kako u školi, tako i u optičarskim radnjama i radionicama.

Nakon završenog četvorogodišnjeg školovanja, biće osposobljeni da samostalno:

 • izrađuju naočare prema lekarskom (oftalmološkom) receptu;
 • vrše popravku dioptrijskih i sunčanih naočara;
 • vrše prodaju dioptrijskih, sunčanih i zaštitnih naočara, kontaktnih sočiva i proizvoda za njihovo održavanje, kao i ostalih proizvoda iz optičarske ponude;
 • održavaju uređaje iz optičarske radionice.

S obzirom na široke mogućnosti nakon završetka srednje škole (rad u struci, dalje školovanje), ovo zanimanje svakako preporučujemo svima koji žele da steknu kvalitetno znanje u struci i zaposle se, ali da pri tome ostave sebi i mogućnost  uspešnog studiranja.

Samo u Beogradu postoji preko 800 optičarskih radnji koje su po Zakonu dužne da zaposle stručno lice sa odgovarajućom srednjom školom. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – nema nezaposlenih tehničara optičara.

Tehničar grejanja i klimatizacije

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Tehničar grejanja i klimatizacije je osposobljavanje lica za izvođenje, eksploataciju i održavanje instalacija grejanja, hlađenja, provetravanja i klimatizacije.

Opis rada

Dužnosti – stručne kompetencije:

 • Analiza, planiranje i organizacija rada
 • Priprema radnog mesta
 • Izvođenje instalacija za grejanje, hlađenje, provetravanje i klimatizaciju
 • Eksploatacija sistema za grejanje, hlađenje, provetravanje i klimatizaciju
 • Popravka i održavanje sistema za grejanje, hlađenje, provetravanje i klimatizaciju
 • Osiguranje kvaliteta
 • Komercijalni poslovi
 • Administrativni poslovi
 • Komunikacija
 • Preduzimanje mera sigurnosti u radu i zaštitu životne sredine

Grejanje i klimatizacija su grane tehnike i naučne discipline koje se bave ostvarivanjem i održavanjem pogodnih uslova za boravak čoveka u zatvorenom prostoru. Strogo uzevši, navedena definicija odnosi se na komfornu klimatizaciju gde se uslovi ugodnosti prilagođavaju prvenstvenoljudima koji tu borave. Za razliku od komforne klimatizacije, osnovni zadatak industrijske klimatizacije je stvaranje pogodnih uslova za optimalno odvijanje tehnološkog procesa. Naravno,ti uslovi sredine moraju biti prihvatljivi i za čoveka. Na primer, u pojedinim pogonima tekstilne industrije i pojedinim fazama prerade duvana potrebno je održavati visoku relativnu vlažnostvazduha (i do 90%) što čovek može da podnese, mada je za njega idealna vrednost oko 50%. Za razliku od sistema grejanja koji ostvaruju funkciju zagrevanja prostora i delimičnog provetravanja, sistemi  klimatizacije  ostvaruju daleko veći broj funkcija u cilju  postizanja uslova ugodnosti tokom cele godine.

U ostvarivanju nastavnog plana i programa učestvuju i  najznačajnije kompanije i privredne organizacije u našoj zemlji čija je delatnost pretežno vezana za ove oblasti kao što su: BOSCH, REHAU, LG Electronics, REMS, GRUNDFOS , DANFOSS , HERZ, FISCHER, HENCO, CALEFFI, WILO,VAILLANT, GIACOMINI, OVENTROP, SLOVARM , DELTA TERM, ETAŽ, STEELSOFT uz čiju pomoć su opremljeni najsavremeniji kabineti za izvođenje nastave iz ove oblasti.

Osnovne funkcije grejnih i klimatizacionih postrojenja su:

 • zagrevanje prostora u zimskom periodu;
 • hlađenje prostora u letnjem periodu;
 • ventilacija;
 • održavanje relativne vlažnosti vazduha: vlaženje vazduha u zimskom periodu i sušenje(odvlaživanje) u letnjem;
 • održavanje potrebnog nivoa čistoće vazduha.

S obzirom na široke mogućnosti nakon završetka srednje škole (rad u struci, dalje školovanje), ovo zanimanje svakako preporučujemo svima koji žele da steknu kvalitetno znanje u jednoj vrlo atraktivnoj i traženoj struci i zaposle se, ali da pri tome ostave sebi i mogućnost  uspešnog studiranja.

Svi učenici koji iskažu interesovanje za ovu struku vrlo lako dolaze do posla jer je potražnja za ovim zanimanjem izuzetno velika.

TRENUTNO OVO ZANIMANJE PRUŽA VRLO DOBRU MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA I  ZARADE

Mehaničari grejne i rashladne tehnike

Mehaničari grejne i rashladne tehnike postavljaju, kontrolišu, rukuju, održavaju i popravljaju toplotne uređaje, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju.

Opis poslova

Toplotni uređaji služe za zagrevanje uglavnom u zimskim mesecima u svim prostorijama gde boravi i radi čovek. Sistemi hlađenja omogućavaju čuvanje i prevoz hrane, pića i lekova cele godine. Uređaji za klimatizaciju sve su prisutniji u svakodnevnom životu. Oni kontrolišu i regulišu temperaturu, vlažnost i sastav vazduha u kancelarijama, trgovinama, bolnicama, dvoranama i ostalim javnim prostorima kao i u privatnim stanovima. Koriste  se uglavnom leti, kada temperature postaju neugodno visoke, a disanje otežano zbog sparine i suvoće vazduha.

 • Mehaničari grejne i rashladne tehnike montiraju , rukuju i održavaju većinom centralno, a katkad i gasno i električno grejanje, koristeći nacrte, upustva  i ostale specifikacije. Toplotni uređaji centralnog grejanja uglavnom se sastoje od grejnih tela i kotlova za zagrevanje , raznih mehaničkih aparata i pumpi . Nakon montiranja ispituju rad celokupnog grejnog sistema. Povremeno rade rutinske provere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grejanja.
 • Mehaničari grejne i rashladne tehnike montiraju , rukuju i servisiraju centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. Prilikom montiranja slede nacrte i ostale specifikacije kao i proizvođačeva upustva o tome kako instalirati motore, kompresore, termostate, svećice i ostale električne i elektronske komponente. Opremu povezuju s izvorima električne energije.Nakon povezivanja proveravaju rad celog sistema. Ako nastane kvar, dijagnostikuju problem i izvode popravke. Kako bi pronašli kvar, ispituju releje, kompresore, termostate i ostale delove.
 • Mehaničari grejne i rashladne tehnike koriste se raznim alatima: čekićima, rezačima metala, kleštima, aparatima za zavarivanje, bušilicama, nareznicama i drugim. Od mernih instrumenata upotrebljavaju manometre, termometre, voltmetre, ampermetre i ostalu opremu za testiranje, kako bi proverili protok vode, vazduha, struje, temperaturu, pritisak i ostalo.

Osposobljavanje

Mehaničari grejne i rashladne tehnike školuju se u odgovarajućim programima strukovnih škola, koje traju tri godine . Za školovanja učenici naizmenično pohađaju praktičnu i teorijsku nastavu. Praktična nastava grejne i rashladne tehnike odvija se u školskim radionicama i vrhunski opremljenim kabinetima i u specijalizovanim servisima. Na kraju se polaže završni ispit na kojem učenici, rešavajući praktične probleme, dokazuju da znaju instalirati ,rukovati i održavati sisteme grejanja, hlađenja ili klimatizacije kao i otkloniti kvarove na sistemima.

Svi učenici koji iskažu interesovanje za ovu struku vrlo lako dolaze do posla jer je potražnja za ovim zanimanjem izuzetno velika. Trenutno ovo zanimanje pruža vrlo dobru mogućnost zapošljavanja i zarade.

Zapošljavanje i napredovanje

Prilikom obavljanja praktične nastave u industriji, preduzeću ili servisu,  vlasnik servisa ili preduzeće imaju mogućnost nagrađivanja učenika. Ako poslodavci procene da je reč o sposobnom, motivisanom i dobro osposobljenom učeniku i ako imaju potrebu za radnikom, postoji mogućnost zapošljavanja na istom mjestu.

TRENUTNO OVO ZANIMANJE PRUŽA VRLO DOBRU MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA I  ZARADE

Mehaničar optike

Ovaj obrazovni profil se u Srbiji školuje samo u Tehničkoj školi “Novi Beograd”. Mehaničari rade u optičkoj proizvodnji i održavanju optičkih sredstava, mašina i aparata, kako u industriji, medicine, tako i u armiji i drugim delatnostima gde se radi sa optičkim instrumentima i drugim optičkim sredstvima. Njihove veštine su, takođe, veoma slične i sa preciznim mehaničarima tako da mogu da rade u proizvodnji i održavanju tehnike koja zahteva ovakva znanja.

BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Tehnička škola - Novi Beograd

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  
 Tehničar optike  30  
 Tehničar grejanja i klimatizacije  30  
 Mehaničar optike  30  
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  30  

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Tehnička škola - Novi Beograd

Bodovi za upis - Konkurs 2019/2020

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  64.09
 Tehničar optike  30  65.92
 Tehničar grejanja i klimatizacije  30  57.46
 Mehaničar optike  30  46.67
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  30  43.26

Bodovi za upis - Konkurs 2018/2019

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  65.98
 Tehničar optike  30  73.31
 Tehničar mašinske energetike  30  59.65
 Mehaničar optike  30  45.80
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  30  44.85

Bodovi za upis - Konkurs 2017/2018

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  65.98
 Tehničar optike  30  73.31
 Tehničar mašinske energetike  30  59.65
 Mehaničar optike  30  45.80
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  30  44.85

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  64.43
 Tehničar optike  30  70.21
 Tehničar mašinske energetike  30  58.31
 Mehaničar optike  30  37.41
 Mehaničar grejne i rashladne tehnike  30  39.79

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  60  51.85
 Tehničar optike  60  63.75
 Tehničar mašinske energetike  30  43.39

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  60  38.44
 Tehničar optike  60  54.68
 Tehničar mašinske energetike  30  39.68

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas kontaktirate preko kontakt forme.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

16 Comments
najnoviji
najstariji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Vanjaa
8 meseci ranije

Ajde ako je neko jos upisao za tehnicara optike neka mi se javi na ___vanjaaa__

Cuksi
8 meseci ranije
Reply to  Vanjaa

Ima dečka 😁😁😁

Helper.
9 meseci ranije

Ja sam 4.god ako nekom treba nesto nek se javi na ig : hidroaktiv

Vasilije
9 meseci ranije

Ko je upisao kompjutersko konstruisanje na @vasi.lijee ig da mi se javi

Vanjaa
9 meseci ranije

Ko je upisao za tehnicara optike? 😊

Katarina
8 meseci ranije
Reply to  Vanjaa

Ja sam isto to upisala,javi mi se na instagramu @_kaca_m__

Pedja
9 meseci ranije

Ko je upisao kompljutersko konstruisanje 05 insta djapee35

Isidora
9 meseci ranije

Jel upao neko za tehnicara optike?

Vanjaa
9 meseci ranije
Reply to  Isidora

Ja sam

Katarina
8 meseci ranije
Reply to  Isidora

Ja

Milica
9 meseci ranije

Da li upisuje neko tehnicar ili mehanicar optike 05?

Mila
2 godine ranije

Molim vas smanjite poene za 2019 godinu za opticki smer

Predrag
2 godine ranije

Koja je šifra za tehničara mašinske energetike, pošto je u informatoru nema.
Predrag Nikolic
062242572

Nemanja
4 godine ranije

Jel mogu upisati tehnicku na novom beogradu za tehnicara optike sa 64.65 bodova.

Nemanja
4 godine ranije

Jel bi mogao upasti u tehnicku na novom beogradu za opticara sa 64.65 bodova

Starskasarnaska
3 godine ranije
Reply to  Nemanja

Ja imam vise od tebe i bez prijemnog haha

Pretraga

_Edukacija_300x250px