Pronađena organska jedinjenja sa Marsa u meteoritu koji je pao na Antarktik

12/05/2020 14:49

Pronađena organska jedinjenja sa Marsa u meteoritu koji je pao na Antarktik

Parče stene staro 4 milijarde godina koje je odletelo u svemir pre oko 15 miliona godina, a potom je palo na Antarktik, gde je otkriveno 1984. godine, krije tajne o hemijskom sastavu vode sa Crvene Planete.

Nakon otkrića 1984. godine, ovaj meteorit koji potiče sa Marsa je izazvao kontroverze u naučnom svetu zbog organskih jedinjenja koja su nađena u njemu. Naučnici su se podelili u dve grupe, jedni koji su tvrdili da se meteorit kontaminirao organskim jedinjenjima nakon što je pao na Zemlju, dok su ovi drugi tvrdili da organska jedinjenja potiču sa Marsa.

Grupa japanskih naučnika ponovo je analizirala ovaj meteorit, nakon čega su objavili da su pronašli tragove vode iz nekadašnjih okeana na Marsu, koja je bogata ugljenikom i azotom, jedinjenja koja se smatraju ključnim za nastanak života.

Meteorit koji je dobio naziv Allan Hills 84001, prema lokaciji na kojoj je nađen, je postao subjekat mnogobrojnih istraživanja i naučnih radova, pošto su naučnici pokušavali da objasne poreklo organskih jedinjenja koja su nađena na njemu. Neki naučnici su došli do zaključka da ovaj meteorit sadrži dokaze postojanja života na Marsu

Glavni problem svih ovih studija je taj da niko nije mogao da isključi mogućnost da su se organski molekuli sa Zemlje izmešali sa materijalima iz meteorita u toku vekova koje je ova stena provela na Antarktiku. Takođe, nije se mogla isključiti ni hipoteza da je meteorit kontaminiram organskim jedinjenjima dok je bio u laboratoriji.

Ovog puta su naučnici, ipak, uspeli da dokažu da organski materijali pronađeni u meteoritu zaista potiču sa Marsa i nisu rezultat kontaminacije na Zemlji. Po prvi put, oni su uspeli da dokažu da se i u meteoritu nalaze organski materijali na bazi azota. Većina azota nađenog na Marsu je u formi inertnog gasa ili se nalazi u hemijskim jedinjenjima koja se nalaze u tlu i koja razgrađuju organsku materiju. Ovi karbonati koji sadrže azot, a koji su nađeni u meteoritu, sugerišu da ako je na Marsu postojao život, da je imao pristup istoj formi azota na kojoj se danas bazira život na Zemlji.

Novo istraživanje, čiji su rezultati objavljeni 24. aprila, je obavljeno u laboratoriji sa najvećim nivoom sigurnosti, gde svo osoblje nosi potpunu zaštitnu opremu da bi se sprečila kontaminacija. 

Naučnici su otkrili mnogo veću količinu organskog azota u unutrašnjosti meteorita od one koja bi se mogla objasniti kontaminacijom na Zemlji, što sugeriše da je ovaj azot ušao u stenu još od početka njenog formiranja na Marsu. 

Čak iako je postojanje organske materije ključni uslov za nastanak života, za sada još ne postoje dokazi da li je pre nekoliko milijardi godina, Mars bio živa planeta, kao što je danas Zemlja.

12/05/2020 14:49

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga