Kako napisati esej?

05/10/2022 14:52

Kako napisati esej?

Ukoliko imate problem s pisanjem eseja, ne znate gde vaši argumenti treba da počnu, niti kako treba da uredite zaključak, ne brinite, postoji način koji će vam sve to olakšati.

Sastavite plan na osnovu ovih pet tačaka.

Pisanje eseja

Šta dobar esej treba da sadrži?

Prvo, raspitajte se kod nastavnika o kvalitetno napisanim esejima, jer vam uvid u njih može olakšati pisanje. Čitajući druge eseje, shvatate kakvu formu treba da ima jedan dobar esej, odnosno vaš.

Drugi korak je informisanje o temi eseja. Šta je vezano za vašu temu i koji je cilj vašeg rada? Esej podrazumeva isticanje sopstvenog mišljenja, pa se ne bojte da ga iznesete. Vodite računa, da sve što napišete dobro argumentujete.

Treća stavka je kratak pregled svega što želite da uključite u svoj rad. Osmislite osnovni koncept, a zatim u njega uključite smernice i beleške. Krenite od uvoda, a zatim skicirajte deo po deo, dok ne stignete do zaključka. Dobar koncept i smernice su 75 odsto dobrog eseja. Za koncept vam ne treba više od deset minuta. Na njegovom temelju, izradite svoj rad – esej.

Četvrto, ali ne i manje važno jeste vreme. Naime, organizacija vremena je od velike važnosti. Eseji se pišu u zadatom vremenu, odnosno ako želite da savladate veštinu pisanje kvalitetnog eseja, onda morate shvatiti da je ključno završiti ga u zadatom terminu. Kada napišete esej u određenoj jedinici vremena, analizirajte ceo proces pisanja, na taj način ćete znati šta vam je oduzelo najviše vremena u procesu pisanja.

Peta stvar koju treba da učinite jeste da date nekom drugom svoj rad, da ga pročita. Poslušajte komentare, oni će vam pomoći da ispravite eventualne greške.

05/10/2022 14:52

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga