Šta su i kako funkcionišu mentalne mape?

15/10/2022 13:47

Šta su i kako funkcionišu mentalne mape?

Šta su mentalne mape? 

Reč je o prikazu naših misli i informacija pomoću crteža i reči.

Mentalne mape ili Mind Maps

Ako se pitate kako dolazimo do mentalnih mapa, tehnika njihove izrade se zasniva na asocijaciji i mašti.

Mentalne mape su poput grafikona, koji predstavlja naše ideje na specifičan način.

Možete ih napraviti ručno ili uz pomoć računara. Ove mape se koriste za postizanje raznih ciljeva.

Kako ih izraditi?

Prvi korak je tema, odnosno cilj zbog kog i želite da izradite mapu. U centar postavite temu i dodajte joj centralnu fotografiju koja asocira na temu, kako biste se lakše prisetili sadržaja.

Uz upotrebu alata, tehnika i asocijacija, formira se mentalna mapa sa ključnim rečima koji se postavljaju na određena mesta.

Pri izradi mape, koriste se razna obeležja poput crteža, boja, oblika, simbola i drugih.

Na ovaj način, kroz vizuelizaciju koristimo i desnu sferu mozga, koja pruža određene funkcije: maštu, sagledavanje prostora, slike, simbola, boje, asocijacije, emosionalnosti itd. Naime, kroz mapu oslobađamo kreativnost.

Nakon što se jednom savlada tehnika stvaranja mentalne mape, može se postaviti bilo koja tema za cilj.

Kako primeniti mentalne mape tokom učenja školskog gradiva?

Uzimte prazan papir i iscrtajte krug u koji čete uneti naslov, odnosno naziv knjige iz koje učite. Zatim iz centra granajte poglavlja iz knjige, manje celine, a iz svakog tog poglavlja, najvažnije teme koje treba da naučite.

Od velike je važnosti propratiti i ključne pojmove nekom fotografijom ili simbolima koji će vas asocirati na taj pojam, Tako ćete bolje pamtiti.

Unesite ključne reči sa strane i sa celinom ih povežite olovkom u boji. Ukoliko koristite različite boje, mapa će biti vizuelno upečatljivija.

Mentalna mapa predstavlja sredstvo koje nam pomaže da kvalitetno organizujemo znanje, a sam njegov prikaz nam omogućuje da ga lakše tumačimo.

Najlaški način da što brže savladate izradu mentalne mape jeste da se pridružite radionicama koje podučavaju rad sa mentalnim mapa.

Ovakve mape daju odlične rezultate u učenju.

FOTO:steemit.com

15/10/2022 13:47

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga