Uputstvo za pisanje maturskog rada

31/10/2014 12:53

Uputstvo za pisanje maturskog rada

Jedan od najvećih izazova sa kojima se susrećemo u srednjoj školi je pisanje maturskog rada. To je prvi ozbiljniji zadatak sa kojim se susrećemo, koji moramo da potkrepimo čvrstim činjenicama i na kojem počinjemo da razvijamo svoje veštine istraživanja.

Saveti za pisanje maturskog rada

Naravno, u ovome niste sami, već je tu mentor da vam pomogne i da vam uputstva o tome koju literaturu i izvore da koristite da biste uspešno napisali maturski rad.

Tema za maturski rad

Pre svega, potrebno je izabrati odgovarajuću temu za maturski rad. Možete ili vi da predložite profesoru nešto što vas zanima, ili da tražite da vam on predloži neku temu. Kada se odlučite za određenu temu, dobićete pojašnjenja od profesora o tome koliko opširno treba da pokrijete tu temu i gde možete da nađete izvore. Uglavnom će to biti vaša lokalna biblioteka, određeni veb sajtovi, i stručni časopisi. Informacija ima jako puno, pa je važno da se odaberu one koje su neposredno bitne za vaš rad.

Literatura i beleške

Dok se literatura čita, trebalo bi praviti beleške onoga što smatrate da je bitno i ispišete ono što smatrate da je bitno za vaš rad. Beleške možete da preuzmete doslovno, tj. da napravite citat, ili da opišete ono što ste pročitali, tj. da parafrazirate. Treba da birate samo ideje koje su bitne za vaš rad. Svu literaturu koju ste koristili je neophodno da pomenete u radu, uključujući prezime i ime autora, naslov dela koje ste koristili, izdavača, mesto i godinu izdanja, i, ukoliko ste iskoristili neki citat, broj strane na kojoj se on nalazi.

Plan za izradu maturskog rada

Nakon što pronađete literaturu koja vam je potrebna i upoznate se sa materijalom, potrebno je da napravite plan za izradu rada, odnosno da ga struktuirate. Rad bi trebalo da prati tok izlaganja i da se sastoji iz uvoda, razrade i zaključka. Uvod treba da bude funkcionalan i da zainteresuje publiku, a razrada treba da bude najduži deo rada gde izlažete i objašnjavate ideje pomenute u uvodu potkrepljene primerima. Zaključak je sumiranje glavnih teza iz razrade.

Koliko strana treba da ima maturski rad

Maturski rad treba da sadrži najmanje deset kucanih strana. Oko toga treba da se konsultujete sa mentorom, i ukoliko on odobri vaš rad, broj strana ne igra toliko značajnu ulogu.

Stranice treba da budu A4 formata, i svaka treba da bude numerisana i da sadrži podnožje i uzglavlje (header i footer). Font teksta ne treba da bude manji od 8, a veći od 14. Najbolje je koristiti standardne fontove koji se lako čitaju, poput Times New Roman, Arial, Verdana i sličnih.

Spisak literature

Na kraju rada se prilaže spisak literature azbučnim redom po prezimenu autora. Postoje različiti načini za formatiranje spiska literature, pa je najbolje da se o tome konsultujete sa mentorom.

Potrebno je da se sve greške isprave, pravopisne, interpunkcijske, i gramatičke, i da se pažljivo rad pregleda nakon završetka.

Odbrana maturkog rada

Rad se zatim brani pred komisijom od nekoliko profesora, i odbrana ne traje dugo. Od vas se očekuje da umete da objasnite to što ste napisali, da umete da odgovorite na pitanja ispitivača i samostalno predstavite svoje teze.

Srećno!

31/10/2014 12:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga