Šta je antropologija?

02/11/2018 11:14

Šta je antropologija?

Reč je o nauci koja proučava čoveka. 

“Antropologija” potiče iz grčkog jezika, a nastala je kao spoj dve reči – anthropos, u predvodu “ljudsko biće” i -logos, “nauka”.

Nauka o čoveku

Antropologija je nauka koja proučava čoveka, njegovu istoriju, poreklo, zakone, društveni i biološki razvoj, kulturu i ljudske zajednice.

Interesovanje za čoveka, datira od antičkih vremena, dok je Bibija puna antropologijskih opažanja različitih naroda i njihovih ponašanja, čak su i veliki antički mislioci razmišljali i diskutovali o uticajima okoline na čoveka.

Stručnjaci navode da nema sumnje da su antropološke ideje nastale mnogo ranije i da bi se većina antropologa složila da se antropologija, kao istaknuta grana nauke, pojavila sredinom 19. veka, kada se i učvrstio javni interes za ljudsku evoluciju.

U Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, smatra se da, antropologija kao nauka, uključuje četiri poddiscipline: biološku antropologiju, arheologiju, antropološku lingvistiku i kulturnu antropologiju.

Biološka antropologija obuhvata anatomska poređenja ljudskih vrsta i primata – šimpanzi i gorila, kao i odnose između savremenih ljudskih bića i predaka.

Arheologija se bavi upoređivanjem anatomskih karakteristika fosilnih ostataka sa područjima na kojima su otkriveni u odnosu na njihova prirodna staništa. Takođe, arheologija kao nauka traga za vezama sa strukturom praistorijskog društva, a u potragu uključuje i odnose između zajednica i rekonstrukciju društvenog života.

Lingvistika se odnosi na proučavanje jezika i njegove različitosti.

Kulturna antropologija predstavlja najveću poddisciplinu jer obuhvata proučavanje kulturne raznolikosti, razotkrivanje društvene strukture te interpretaciju simbolizma.

02/11/2018 11:14

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga