Trka za upis u željenu školu!

01/06/2016 12:56

Trka za upis u željenu školu!

Sve je bliži završni ispit na kom osmaci moraju pokazati svo svoje znanje koje su stekli tokom osnovnog obrazovanja, a koje će biti podeljeno u tri testa.

Mala matura se sastoji od testa iz srpskog (maternjeg) jezika, testa iz matematike i kombinovanog testa, na kom će se naći pitanja iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije.

Kako izabrati srednju školu?

Nakon položenog završnog ispita, učenici osmih razreda će zvanično završiti osnovno obrazovanje, a nakon toga – njihov uspeh i bodovi sa testova biće presudni za upis u neki od smerova srednjih škola u Srbiji.

Novi online testovi za pripremu male mature!

Oni koji žele da nastave školovanje u nekoj četvorogodišnjoj školi moraju imati najmanje 50 bodova kada se saberu bodovi koje dobijaju na osnovu uspeha na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, i bodovi koje dobijaju nakon polaganja male mature.

Lekcije iz srpskog jezika – gradivo za malu maturu!

Broj slobodnih mesta u srednjim školama

Ove godine osnovnu školu završava 70.300 đaka, za koje postoje slobodnih 77.600 mesta u srednjih školama na teritoriji Srbije.

 • Gimnazije – 18.114 mesta
 • Medicinske škole – 5.702 mesta
 • Ekonomske, pravne i administracija – 9.070 mesta
 • Mašinstvo – 8.345 mesta
 • Elektrotehničke – 8.184 mesta
 • Ugostiteljstvo i turizam – 6.986 mesta
 • Lične usluge – 1.531 mesto

Spisak i opis zanimanja!

Najvažniji datumi

 • Polaganje testa iz srpskog (maternjeg) jezika – 15. jun
 • Polaganje testa iz matematike – 16. jun
 • Polaganje kombinovanog testa – 17. jun
 • Preliminarni rezultati male mature – 19. jun
 • Konačni rezultati male mature – 24. jun
  *(period između preliminarnih i konačnih rezultata je period za žalbe)*
 • Popunjavanje i predaja liste žalja – 25. i 26. jun
 • Raspored učenika po školama – 4. jul
 • Upis učenika u srednje škole – 5. i 6. jul

Potrebna dokumenta za upis u srednje škole

Nakon svih predupisnih aktivnosti – od polaganja male mature, preko predaje liste želja i rasporeda učenika po školama, dolazi na red i upis u željenu, odnosno školu u koju je učenik, na osnovu bodova, raspoređen.

Izračunaj bodove na osnovnu uspeha!

Pred upis potrebno je pripremiti sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 • Uverenje o položenom završnom ispitu
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)
 • Diplome o osvojenim nagradama
01/06/2016 12:56

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga