Posetite nas

Back to homepage

Sportska Gimnazija E-Gimnazija – Novi Sad – Upis

Dragi roditelji i učenici, u toku je predupis u Sportsku E-Gimnaziju za školsku 2018/2019. godinu.

Možete nas kontaktirati ili doći lično u školu – Stojana Novakovica br. 2, II sprat.

Pred-upis – školska 2018/2019. godina

Pred-upis je počeo 01.12.2017. godine.

Predupis garantuje sigurno mesto za učenika u Sportskoj E-Gimnaziji nakon polaganja male mature u osnovnoj školi.

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva od 5. do 7. razreda
 • Kopija lične karte staratelja
 • Uplata avansa od 200 e, odbija se od odabrane opcije plaćanja školarine

Cenovnik za redovno školovanje bez popusta

Način plaćanja Vrednost školarine Predat avans (jun 2018) Preostalo plaćanje
 U celosti  1200e  1200e  ——
 U dve rate  1300e  650e  650e (januar 2019.)
 U 10 rata  1400e  200e  Mesečno 120e (septembar 2018-jun 2019)

 

Cenovnik za redovno školovanje sa popustom – 10% (po detetu)
Važi za rođenu braću i sestre u školi, izuzetne sportiste (zlatne medalje sa takmičenja Ministarstva prosvete), učenike sa Vukovom diplomom i učenike bez jednog od roditelja.

Način plaćanja Vrednost školarine Predat avans (jun 2018) Preostalo plaćanje
 U celosti  1080e  1080e  ——
 U dve rate  1170e  585e  585e (januar 2019.)
 U 10 rata  1260e  260e  Mesečno 100e (septembar 2018-jun 2019)

Upis – školska 2018/2019. godina

Upis počinje od 19.06.2018. i traje do 31.08.2018.

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo od 5. do 8. razreda
 • Potvrda o polaganju male mature
 • Uverenje o završenoj osnovnoj školi
 • Kopija lične karte staratelja
 • Potpisivanje ugovora o školovanju
 • Uplata avansa školarine prema odabranoj opciji plaćanja (ako je bio uplaćen depozit za pred-upis, on se odbija od sva tri načina plaćanja školarine)

Vanredno školovanje

Opšti uslovi za upis u Sportsku E-gimnaziju

Za vanredne učenike škole mogu da konkurišu kandidati koji su završili osnovnu školu ili delimično neku srednju školu. Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi ili svedočanstvima o završenim razredima srednje škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

Posebni uslovi za upis

Za upis u gimnaziju nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

Dokumenta za upis

 • Prijava za upis
 • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti starije od šest meseci)

Školarina

Za vanredno školovanje u Sportskoj E-Gimnaziji iznosi: 400e za jednu školsku godinu.

U školarinu je uračunato sledeće:

 • prijava upisa
 • osiguranje učenika
 • osiguranje imovine škole
 • stručna literatura, brošure i nastavni materijal u papirnom i el. obliku
 • konsultacije tokom školske godine
 • svedočanstva
 • održavanje opreme i prostora

Plaćanje školarine je u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

U cenu nije uračunata prijava predmetnog ispita koja iznosi 20e, po svakom predmetu koji se polaže.

*Napomena: U slučaju da učenik već ima završen neki razred srednje škole ne može završiti odgovarajući razred Gimnazije ukoliko prethodno nema položenu razliku predmeta između predmeta u Gimnaziji i predmeta u srednjoj školi koju je pohađao. Tu razliku predmeta takođe polaže u našoj Gimnaziji.

Pogledajte još