Morana – Slovenska boginja zime i smrti

30/10/2020 14:50

Morana – Slovenska boginja zime i smrti

Vezuje se sa vešticom i Baba Jagom. Obično se prikazuje kao izuzetno lepa devojka, blede puti, vučijih očnjaka i kandži. Ona je donosilac zime po verovanju starih Slovena ali i smrti. Neomiljena i ona koja seje zimu, smrt i mrak, zvana i avetom, ulivala je strah u legende, priče, mitove i tradiciju.

Vukov rečnik reč „mora“ opisuje kao vešticu, devojku koja će biti veštica dok se ne uda. Mora koja pritiska ljude dok spavaju tako im onemogućivši da dišu, te se savetuje da onog koga mora pritiska dok spava stavi metlu natraške, iza vrata u sobi u kojoj spava.

Morana, Mora, Morena, Marana ili Maržana je neomiljena boginja koji se Sloveni boje, koju sa nevoljom dočekuju i prepisuju joj sve zimske nezgode- sneg, led, hladnoću, smrzavanje, glad, bolest i smrt. To se i može objasniti nehumanim uslovima koje im je priredilo ovo podnevlje u jakim zimama u prošlosti. Njen odlazak su opet bogarto slavili a Moranu, strašnu, opaku zimu terali. 

Ona je lepa devojka bledog lika i vučijuh očnjaka i kandža, drugi lik joj je veštice i Baba Jage. Ona donosi mrak, zimu, seje bolest i smrt. I dan danas su se u nekim mestima održali običaji „teranja Morane“. Na kraju zime ljudi bi se okupljali u poljima, slavili i pri tom tukli napravljene lutke Morane, grdivši je raznim pesmaricama a potom su je bacali u vode ili spaljivali. Još jedan martovski običaj koji se održao u mnogim selima su mačkare. Mačkare su prerušavanje u nakaznost, strašila, gde se ceo narod neke naseobine maskirao i šetao ulicama i njivama da zasrtraši i otera strašnu zimu. Slamena lutka Morane se sa bajalicama koristila i za prizivanje kiše i ritualima vezanim za smrt i vaskrsenje.

Mitologija kaže da je Morana bila boginja plodnosti žena i „ženskih poslova“, pandam je Mokoši, Ruskom majkom boginjom. Takva je bila dok je bila udata za boga Jarovida, sejala je proleće i bila je boginja zemlje, ali kada je Perun ubio Jarovida, Morana se od tuge, bola i besa pretvorila u zlu, staru vešticu, boginju koja ledi i hladi, uništava, boginju zime.

30/10/2020 14:50

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga