Na današnji dan otkriven je penicilin!

15/09/2017 14:41

Na današnji dan otkriven je penicilin!

Na današnji dan, 1928. godine, natsao je penicilin- antibiotik koji se koristi u lečenju infekcija izazvanih bakterijama.

Iako se važi mišljenje da je za otkriće penicilina odgovoran Aleksandar Fleming, te da ga je slučajno otkrio, lekovito dejstvo pojedinih gljivica bilo je poznato i antičkim kulturama gde su biljke i pojedine plesni korišćene za previjanje rana radi sprečavanja razvijanja infekcije.

Sa razvojem mikrobiologije počela je da se učvršćuje i veza između pojedinih gljivica i njihovog antibakterijskog učinka. Niz britanskih istraživača objavljivalo je teze da prisustvo plesni u bakterijskim kulturama sprečava razvoj bakterija. Među prvima je bio Džon Skot Burdon-Senderson čiji su nalazi iz 1870. postali osnova za dalje istraživanje Listera i Tindala. Tindal je 1875. pred Kraljevskim društvom objavio nalaze o baktericidnom učinku izvesne vrste roda Penicillium, koja je, po njemu, činila da bakterije pucaju. Paster je u Francuskoj dve godine kasnije objavio slične nalaze o antibakterijskom učinku gljivica iz roda Penicillium na bacile antraksa.

 

U septembru 1928. Aleksandar Fleming je tokom uobičajenog labaratorijskog rada uočio jednu šolju sa kulturom stafilokoka koja se uplesnivila. Fleming je izolovao čistu kulturu gljivice koja je identifikovana kao Penicillium notatum. Fleming je dalje pretpostavio da gljiva luči izvesnu supstancu koja deluje slično kao lizozim. Ovu supstancu nazvao je “penicilin“.

O poreklu plesni postoji više teorija, mada se čini najverovatnijim da je spora vazduhom dospela iz mikološke laboratorije koja se nalazila u podrumu ispod Flemingove laboratorije do otvorene kulture stafilokoka.

Prva pacijentkinja koja je uspešno izlečena primenom penicilina bila je En Miler-obolela od diseminovane infekcije beta-hemolitičkim streptokokom koja je u to vreme uglavnom imala smrtni efekat.

15/09/2017 14:41

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga