Nada kao najsnažniji izvor uspeha

24/07/2014 13:01

Nada kao najsnažniji izvor uspeha

Učenici često imaju utisak da profesori ne žele da im daju visoke ocene. To zaista nije slučaj, jer su mnogi profesori koji su intervjuisani u istraživanjima pokazali da je situacija potpuno suprotna. 

Istraživanja ukazuju na to da je gajenje nade zaista komplikovan proces, ali proces koji je vredan nagrade. Zbog toga, profesori i nastavnici ohrabreni su da učenicima koji imaju problema tokom školovanja pruže što više nade.

Istraživanje je otkrilo da studenti koji imaju puno nade, imaju i veće akademske uspehe, jača prijateljstva i da pokazuju više kreativnosti u rešavanju problema. Kod njih su takođe dosta ređe pojave depresije i anksioznosti, samim tim i sklonosti ka odustajanju od školovanja. Smatra se da je moguće predvideti učenikovu akademsku budućnost i postignuća na osnovu nade, više nego na osnovu osećaja samocenjenja ili pozitivnog stava prema životu.

Dakle, kako da profesori znaju koji učenici gaje veliku nadu? Lako: To su učenici koji uče iz svojih neuspeha, koristeći ih da se poboljšaju kako bi sledeći put bolje uradili svoje zadatke. Takođe su veoma optimistični, pa i u situacijama kada nailaze na prepreke ne odustaju i uvek hrabre sebe.

Dobra vest je da se nada može razviti, čak i među učenicima i studentima koji su u riziku da je izgube. Nada se ne gaji samo pozitivnim razmišljanjem nego sposobnošću da postavite svoje ciljeve, razvijete više strategija kako bi postigli te ciljeve i da ostanete motivisani i koristite te strategije u ostvarivanju ciljeva, posebno kada nalećete na prepreke.

24/07/2014 13:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga