Telo veličine Zemlje je udarilo u Uran!

08/04/2020 13:28

Telo veličine Zemlje je udarilo u Uran!

Telo koje je udarilo u Uran u dalekoj prošlosti je uticalo na to pod kojim je uglom osa rotacije ove planete u odnosu na njegovu orbitu, po čemu se Uran razlikuje od ostalih planeta Sunčevog Sistema. Ovo telo je bila zaleđena planeta veličine Zemlje.

Osa oko koje se okreće Uran je nagnuta za preko 90 stepeni u odnosu na ose drugih planeta našeg sistema, a ista je situacija i sa njegovim prstenovima i osama njegovih 27 satelita koji su poznati.

Astronomi smatraju da je ova jedinstvena konfiguracija dokaz sudara Urana i drugog tela, koji se desio nedugo nakon što je nastala planeta, a ovo je uticalo i na ubrzanje rotacije Urana oko svoje ose. Uran se okrene oko svoje ose za 17 sati, što je mnogo brže nego u slučaju Zemlje.

Mogući detalji o ovom sudaru su do sada nepoznati, pošto je Uranov sistem jako kompleksan i teško ga je kompjuterski simulirati. Na primer, masa fragmenata koji su nastali nakon ovog događaja je u kompjuterskoj simulaciji mnogo veće nego što bi to trebalo da bude ako se uzme u obzir ukupna masa Uranovih meseca u sadašnjosti.

Jedno od objašnjenja bi moglo da bude da je materijal koji se raspršio oko Urana nakon sudara dugo ostao u gasovitom stanju, pa ga je Uran, koji je tada bio u periodu rasta progutao, tako da je ostalo manje materijala za formiranje njegovih satelita.

Nova kompjuterska simulacija, koja je uzela u obzir sve ove varijable, ukazuje na to da se Uran sudario sa velikim i zaleđenim nebeskim telom koje je imalo do tri puta veću masu od Zemlje ili bar jednaku.

08/04/2020 13:28

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga