Zašto se kaže – Između Scile i Haribde?

15/05/2023 16:36

Zašto se kaže – Između Scile i Haribde?

Izraz Scila i Haribda potiče iz grčkog verovanja. Naime, u pitanju su dve velike nemani koje su potapale lađe i proždirale mornare. 

Legenda o Scili iHarbdi nije nastala samo na osnovu grčkog verovanja. Postojale su dve stvarne opasnosti na Sicilijanskom moreuzu kod Mesine, koje su vrebale mornare.

Scila i Haribda iz grčkog verovanja

Neman Scila imala je dvanaest nogu, a na dugačkim vratovima šest strašnih glava sa tri niza oštrih zuba. Imala je određene karakteristike psa, odnosno, lajala je i živela u pećini ispod morskog grebena kojom je vladala magla.

Nedaleko od Scile, živela je Haribda, koja je bila još strašnija. Naime, uz veliku riku tri puta dnevno je ubacivala u sebe, a zatim izbacivala ogromnu količinu vode, proždirući pri tome sve što se u tom momentu našlo u vodi.

Mornare nije mogao spasiti ni bog mora Posejdon. Prolazak između ove dve nemani pošao je za rukom jednom grčkom junaku, Odiseju. Na dugom, desetogodišnjem putovanju, na kojem je sreo razna bića i nevolje, došao je red i na prolaz između Scile i Haribde. Ploveći po moru, Odisej je začuo riku i ugledao dim, odmah je prepoznao Haribdu. Naložio je svojim uplašenim mornarima da brod usmere bliže suprotnoj strani. Tamo ih je čekala Scila, sa svojih šest strašnih glava. Kada je izvila vratove, proždrla je šestoricu mornara sa broda, dok je Haribda počela da guta morsku vodu, praveći ogromne talase.

Pogledajte i: Zašto se kaže Sizifov posao

Odisej je svojom dovitljivošću uspeo da se spase. Uhvatio se čvrsto za grane velike smokve dok je neman usisavala njegov brod. Kada je uz zaglušujuću huku izbacila vodu iz čeljusti sa delovima broda, Odisej je nastavio put, sa svojom posadom, bez velikih gubitaka.

Stvarna Scila i Haribda

U pitanju su visoka strma stena, Scila i opasan vrtlog nasparam nje, Haribda, koje se nalaze u Sicilijanskom moreuzu.

Moreplovci koji bi naišli na vrtlog, bili su bacani na suprotno stenu, pa tako doživljavali teške brodolome. Ova opasnost bila je poznata i u srednjem veku, pa je tako i nastala legende o Scili i Haribdi.

Pogledajte i: Zašto se kaže: “Upala mu sekira u med”?

Izraz Scila i Hariba, koji se koristi u svkodnevnom govoru, znači biti bačen između dve nevolje ili naći se između dve opasnosti.

Pored ovog izraza koristi se i izraz “proći Scilu i Haribdu” ili savladati poteškoće.

15/05/2023 16:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga