Čekaju se konačni rezultati male mature

24/06/2015 13:56

Čekaju se konačni rezultati male mature

Prema kalendaru dešavanja, za 25. jun je najavljeno objavljivanje konačnih rezultata male mature.

Nakon što saznaju koji su konačni rezultati i koliko bodova su osvojili na testovima u okviru završnog ispita, budući srednjoškolci će popunjavati listu želja.

Konačni rezultati će biti objavljeni u osnovnim školama u kojima se polagala mala matura, a biće istaknuti 25. juna do 20 časova.

Takođe, u svojim osnovnim školama će mali maturanti popunjavati listu želja obrazovnim profilima za koje su zainteresovani. Popunjavanje liste želja održavaće se 26. i 27. juna od 8 do 15 časova.

Nakon što liste želja budu popunjene i predate, pred budućim srednjoškolcima je da sačekaju 5. jul, kada će saznati konačan raspored učenika po srednjim školama, odnosno obrazovnim profilima.

Raspored učenika vršiće se na osnovu bodova koje učenici nose na kraju osnovne škole, a koji se sastoje od bodova na osnovu uspeha u školi i bodova koje su osvojili na polaganju male mature. Pored toga, na raspodelu učenika utiče i mesto na listi želja na kojoj je određeni obrazovni profil kod učenika.

Zbog toga što je jako bitan raspored obrazovnih profila za koje je učenik zainteresovan, bilo bi dobro da se na vrhu liste želja nalazi profil za koji je učenik najzainteresovaniji, nakon toga onaj za koji je manje zainteresovan i tako dalje, do kraja liste.

Više detalja o načinu popunjavanja liste želja, obrazovnim profilima, zanimanjima, ali i saveti za izbor srednje škole, nalaze sa na našem sajtu.

Upis u srednje škole, u prvom roku, zakazan je za 6. i 7. jul.

Drugi upisni rok održaće se 9. jula, kada će biti popunjena sva slobodna mesta u srednjim školama, koja su ostala nakon prvog uspisnog roka.

24/06/2015 13:56

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga