Back to homepage

Promo stranica Ruđer Bošković – Middle Years Programme

Middle Years Programme

Programski okvir MYP podstiče učenike da stvaraju praktične veze između onoga što uče u školi i onoga što ih okružuje u svetu u kome žive. Ovaj program nastavlja se na okvir Primary Years Programme (PYP).

U školi „Ruđer Bošković” MYP okvir primenjen je tako da traje šest godina – počev od petog razreda osnovne škole i završno sa drugim razredom gimnazije. Nastava se odvija na engleskom jeziku, uz odgovarajuću jezičku podršku i pomoć učenicima kojima je to potrebno, u skladu sa jezičkom politikom škole. Na kraju programa svaki učenik priprema lični projekat, a promocija projekata održava se na završnoj izložbi krajem školske godine.

Predmeti u MYP modelu podeljeni su u osam grupa, kako bi se učenicima pružilo dovoljno široko i uravnoteženo obrazovanje.

Grupe MYP predmeta su: Jezik i književnost (Language and Literature), Strani jezik (Language Acquisition), Društvene nauke (Individuals and Societies), Prirodne nauke (Sciences), Matematika (Mathematics), Dizajn (Design), Umetnost (Arts), Fizičko i zdravstveno vaspitanje (Physical and Health Education).

Middle Years Programme

The MYP is a framework that encourages students to create practical connections between what they learn in school and the world in which they live. The MYP is the continuation of the Primary Years Programme framework.

At Ruđer Bošković the MYP is a six-year programme, starting with Grade 6 and ending with Year 10, the second year of high school. Based on our Language Policy the language of instruction is English, with additional language support for students who need it. MYP projects encourage students to reflect on their learning and the outcomes of their work – key skills that prepare them for success in further study, the workplace and the community. All students who complete the MYP in Year 5 complete the personal project.

The International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) comprises eight subject groups: Language acquisition,  Language and literature, Individuals and societies, Sciences, Mathematics, Arts Physical and health education, Design.

Service As Action

Osnovna ideja ove komponente programa MYP jeste da znanje stečeno na časovima učenici primene u školskoj sredini, ali i van škole, u lokalnoj i globalnoj zajednici. U školi „Ruđer Bošković” trudimo se da učenicima ponudimo različite aktivnosti, kao i da ih osnažimo da samostalno pokreću i realizuju akcije kako bi unapredili svet u kome živimo.

Volonterski sadržaji koje nudi škola obuhvataju pomoć onima kojima je potrebna, očuvanje životne sredine, ljudska prava, omladinski aktivizam i druge aktivnosti kroz koje se razvijaju empatija, samostalnost i saradnja. U okviru platforme ManageBac učenici vode dnevnik o svojim aktivnostima.

Service As Action

This aspect of the MYP programme encourages students to apply the knowledge they gained in the classrooms within and beyond the school environment, in the local and global community. At Ruđer Bošković School we offer a wide range of activities and motivate our students to independently initiate and perform activities that contribute to making the world a better place.

Volunteering activities offer help to those in need, promote environmental issues, raise awareness of human rights and develop empathy, independence, and cooperation. Students keep journals for their activities in ManageBac.