Back to homepage

Ruđer Bošković – O nama

Ruđer Bošković – O nama

O školi „Ruđer Bošković“

Privatna internacionalna škola „Ruđer Bošković” počela je sa radom 2003. godine.

Školu „Ruđer Bošković” čine prva privatna Osnovna škola i Gimnazija. Obe škole su akreditovane od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. U Osnovnoj školi „Ruđer Bošković” od školske 2015/16. godine primenjuje se model IB Primary Years Programme (PYP) za uzrast od 5 do 11 godina, a od školske 2016/17. godine IB Middle Years Programme (MYP), koji se realizuje u starijim razredima osnovne škole. U Gimnaziji se IB Diploma program sprovodi od 2006. godine.

About Ruđer Bošković School

Ruđer Bošković International School was founded in 2003.

Ruđer Boskovic School is a unique educational system that comprises Primary School and High School. Both schools have been authorised by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development. Starting from the 2015-2016 academic year the school introduced the IB Primary Years Programme (PYP) for 5-11-year olds and from the 2018-2019 academic year we offer the IB Middle Years Programme (MYP) School. The MYP programme is intended for upper primary school students and for the first and second grade High School students. The IB Diploma Programme has been offered at our school since 2006.

Školu „Ruđer Bošković” odlikuju savremene metode u nastavi, analiza svih oblika rada sa učenicima, realizacija brojnih vannastavnih aktivnosti, kao i odeljenja optimalne veličine (od 10 do 20 đaka).

Misija Škole „Ruđer Bošković” je da inspiriše učenike da postanu časni, principijelni, obrazovani i obzirni ljudi sposobni i voljni da daju značajan doprinos lokalnoj i svetskoj zajednici

“Ruđer Bošković School” inspires learners to become honourable, principled, knowledgeable and caring individuals, capable and willing to make considerable contribution to a local and a world-wide community.

Ruđer Bošković School uses modern teaching methods, analysis of all teaching methods and approaches. We offer a variety of extracurricular activities and optimal class sizes (from 10 to 20 students).

Sve to zajedno omogućuje našim učenicima sticanje kvalitetnog opšteg znanja, ali i razvijanje veština i osobina potrebnih za učenje i život u 21. veku.

Pored redovne nastave, učenici mogu da učestvuju u slobodnim aktivnostima iz različitih oblasti: sport, orijentiring, ples, umetnost (dizajn, hor, film, dramska umetnost), strani jezici, lingvistika, novinarstvo, matematika, fizika, hemija, istorija, ekologija, šah.

Proces učenja se odvija i van učionice kroz đačke ekskurzije, rekreativnu nastavu, đačke razmene, izlete i jezičke i sportske kampove.

Tokom cele godine organizuju se posete kulturnim i naučnim institucijama, kao i gostovanja istaknutih umetnika, pisaca, sportista, naučnih radnika.

These aspects of our school give students the opportunity to obtain a good quality education and to develop skills, traits and competences that are essential for learning and for life in the 21st Century.

Apart from regular classes students can choose from a number of extracurricular activities, like sport, orienteering, dance, art (design, choir, film, drama), foreign languages, physics, chemistry, history, ecology, chess.

The learning also takes place outside the classroom. We take students to school trips and excursions, organize student exchange programmes, and language and sports camps.

Throughout the school year, our students visit significant cultural and science institutions and numerous distinguished artists, authors, sportsmen, and scientists visit our school.

Preuzmite informator