Mala matura počinje 14. juna

12/05/2017 15:53

Mala matura počinje 14. juna

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovne škole, koji se sastoji od polaganja tri testa, počinje 14. jun i traje tri dana.

Prvog dana će se polagati test iz srpskog/maternjeg jezika, 15. juna test iz matematike, a poslednjeg dana male mature polagaće se kombinovani test.

Svi učenici moraju polagati malu maturu koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja, dok se bodovi sa testova sabiraju sa bodovima osvojenim na osnovu uspeha na kraju šestog, sedmog i osmog razreda i čine osnov za rangiranje učenika.

Svaki od tri testa u okviru završnog ispita nose maksimalnih 10 bodova, dok se uspeh na kraju šestog razreda množi sa četiri, a uspeh iz sedmog i osmog sa pet čime se dobija ukupan broj bodova za svakog učenika sa kojim će konkurisati za obrazovne profile u srednjim školama.

Pročitajte i: Računanje bodova za upis u srednje škole

Uslovi za upis u srednju školu

Uslov za upis u četvorogodišnje smerove srednjih škola biće najmanje 50 bodova na kraju osmog razreda i nakon polaganja male mature.

Učenici koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima ove godine će dobiti dodatne bodove koji će se dodati ukupnom broju bodova koje učenik dobija na osnovu uspeha i završnog ispita.

Za prvo, drugo i treće mesto na međunarodnim takmičenjima u osmom razredu učenici će dobiti 20, 18 ili 14 bodova, dok će za ovaj uspeh na republičkim takmičenjima dobiti dodatnih 8, 6 ili 4 boda. Ako učenik osvoji više nagrada na takmičenjima, računa se najbolji uspeh i na osnovu toga se dodeljuju bodovi.

Pogledajte i: Testovi za malu maturu – online priprema

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova prednost će imati učenici koji su nosioci diplome “Vuk Karadžić”, zatim oni sa više nagrada na takmičenjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

Upis u umetničke i specijalne gimnazije

Za upis u muzičku, baletsku ili dizajnersku školu, gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima (filološka, fizička i matematička) i srednju školu u kojoj se deo nastave održava na stranom jeziku – polaže se prijemni ispit. Učenici koji žele da upišu sportsku gimnaziju donose samo potvrdu o ostvarenim sportskim uspesima.

12/05/2017 15:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga