Na današnji dan donet Dušanov Zakonik

21/05/2017, 12:05

Na današnji dan donet Dušanov Zakonik

Na današnji dan, 21. maja 1349. godine, u Skoplju je donet najvažniji zakonik srpske države u srednjem veku – Dušanov Zakonik.

Zahvaljujući Zakoniku, srpska država je bila uređena prema propisima koji su važili za celo carstvo i za sve njegove podanike.

Zakonik je izgrađen na temeljima Zakonopravila Svetog Save, a neki delovi Zakonika direktno upućuju na ovaj dokument. Pored toga, Zakonik se oslanja i na vizantijsko pravo.

Car Dušan je na Zakoniku počeo da radi odmah nakon što je krunisan 1346. godine.

Poznato je da postoji 24 prepisa Zakonika, a najstariji je struški prepis iz 1373. godine koji nije sačuvan u potpunosti, nego ima samo 100 članova. Sledeći prepis je atonski koji je izrađen oko 1418. godine, dok najbogatiji tekst prepisa datira iz 15. veka. Jedino se u rakovačkom prepisu iz 1700. godine nalazi poslednjih 12 članova Zakonika i Reč cara Dušana.

21/05/2017, 12:05

Komentar(a)

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

Pretraga

_Edukacija_300x250px