Back to homepage

Paket školovanja

Paket sadrži:

 • korišćenje laptop računara tokom nastave u školi
 • korišćenje tablet uređaja tokom nastave u školi
 • komplet udžbenika na korišćenje
 • sveske i vežbanke i pribor za rad
 • sportska oprema za učenike (šorts, majica, trenerka)
 • pravo na dva časa dopunske nastave (ukupno za sve predmete) nedeljno po potrebi, odnosno odluci škole
 • fakultativna nastava stranog jezika do dva časa nedeljno
 • dopunski mentorski rad sa nastavnicima na zahtev učenika
 • mogućnost konsultacija sa predmetnim nastavnikom na zahtev učenika
 • korišćenje elektronskog dnevnika za učenike
 • korišćenje elektronskog dnevnika za roditelje učenika
 • korišćenje materijala sa nastave preko interneta
 • korišćenje DL platforme za učenje – dostupni DL kursevi
  • Kurs efikasnog učenja,
  • Paket IT kurseva: Windows, Engleski Elementary, Engleski Preintermediate, MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Office Excel, Osnove programiranja C jezik, Building and PC System Maintaining, Introduction to Object Oriented Programming, Introduction to Programming in C#, Operating Systems Windows 8, Linux Operating System, Computer Networks, Web Design (Dreamweaver), Theory of Web Design, Introduction to HTML and CSS, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Photoshop, JavaScript, Web Applications Development, Entrepreneurship, SQL Programming and Administration;
  • Paket kurseva engleskog jezika OKengleski: Engleski Elementary, Engleski Preintermediate, Engleski Intermediate, Engleski Upperintermediat
  • Paket poslovnih veština: Poslovni bonton, Organzacija vremena, Planiranje karijere, Veštine   jasne i uverljive prezentacije);
 • korišćenje usluga online škole matematike OKmatematika
 • stručna predavanja profesionalaca Comtradea
 • profesionalna orijentacija učenika od strane psihologa škole
 • izleti, posete privrednim društvima, kulturnim i drugim manifestacijama (oko 20 i 25 poseta tokom školske godine)
 • rad u školskim sekcijama i organizovano učešće na sportskim i drugim takmičenjima
 • korišćenje subvencionisanih usluga restorana i kafe kluba Comtradea
 • korišćenje identifkacionih kartica za kretanje po kompleksu Comtradea
 • korišćenje sportskih terena škole u vannastavnom vremenu za grupu učenika na zahtev
 • mogućnost korišćenja sportskih terena škole u vannastavnom vremenu za grupu učenika na zahtev učenika, a po odobrenju škole
 • obezbeđenje radne prakse u domaćim kompanijama na teritoriji Beograda
 • dodatna profesionalna on-line IT i poslovna edukacija po izboru (seminari, kursevi, obuke i treninzi u organizaciji škole i osnivača)
 • organizovano učešće na sportskim takmičenjima
 • ECDL skill card
 • pravo na jedno polaganje po modulu za ECDL sertfkat
 • pravo na jedno polaganje za Microsoft Office Specialist (MOS) Certification
 • pravo na jedno polaganje za međunarodne sertifikate kompanije Microsoft

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments