Back to homepage

Obrazovni profili

Izaberite jedan od profila na ITHS-u

Elektrotehničar informacionih tehnologija

Obrazovni profil Elektrotehničar informacionih tehnologija osposobljava učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija, i održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema. Nastava se odvija po najnovijem planu i programu iz 2016. godine.

Na ovom smeru stiče se mnogo veština i znanja, koje će učenika potpuno pripremiti za najtraženija zanimanja današnjice. Učenici će naučiti da samostalno sklapaju računare, testiraju hardver, otklanjaju greške. Moći će da instaliraju i konfigurišu operativni sistem; znaće da izrade veb stranicu i veb aplikaciju. Biće spremni da svesno i odgovorno obavljaju svoj posao i efikasno organizuju svoje vreme.

Više o ovom profilu pogledajte ovde.

Administrator mreža

Obrazovni profil Administrator mreža ima za cilj osposobljavanje učenika za postavljanje aktivne i pasivne mrežne opreme, umrežavanje računarske opreme i održavanje računarskih mreža.

S obzirom na kontinuirane i brze promene u svetu računarskih mreža akcenat u nastavi stavlja se na sticanje najrelevantnijih teorijskih znanja, intenzivnu vežbu u cilju praktične primene tih znanja, ali i osposobljavanju za kontinuirano sticanje novih veština i spremnosti na novonastale promene tokom buduće karijere.

Više o ovom profilu pogledajte ovde.

Elektrotehničar multimedija

Obrazovni profil Elektrotehničar multimedija predstavlja savremen program školovanja za neka od najzanimljivijih i najtraženijih zanimanja. Učenicima ovog profila pružamo kombinaciju znanja koja omogućavanju kreativno izražavanja kroz kombinovanje zvuka, slike, animacije i videa.

Učenici stiču znanja koja se tiču kako hardverskih, tako i softverskih komponenti bitnih za izradu multimedijalnih sadržaja koji svoju primenu imaju u kreiranju programa, u oglašavanju, dizajnu, multimedijalnim prezentacijama.

Više o ovom smeru pogledajte ovde.

Elektrotehničar telekomunikacija

Obrazovni profil Elektrotehničar telekomunikacija nastao je iz sve veće potrebe za kvalifikovanim kadrom u oblasti telekomunikacija i potrebe da obrazujemo stručnjake koji će moći da idu u korak sa ubrzanim razvojem tehnologije i novih vidova komunikacije.
Edukujući se u širokoj oblasti internet, mobilnih, računarskih, optičkih i satelitskih komunikacija, učenici stiču praktično primenjiva znanja i veštine i osposobljavaju se za obavljenje traženih poslova.

Više o ovom smeru pogledajte ovde.

Elektrotehničar računara

Obrazovni profil Elektrotehničar računara ima za cilj da obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, tj. elektrotehničare koji se bave održavanjem elektronike samog računara ili realizacijom programa na računaru. Nastava se odvija po planu i programu iz 1993/1994.

Učenici se pripremaju za rad sa operativnim sistemom Windows, kao i u programskom paketu MS Officea, a nakon školovanja su spremni da odgovore poslovnim izazovima podešavanja lokalne računarske mreže i rada sa bazama podataka.

Više o ovom profilu pogledajte ovde.