Back to homepage

Elektrotehničar računara

Obrazovni profil Elektrotehničar računara ima za cilj da obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, tj. elektrotehničare koji se bave održavanjem elektronike samog računara ili realizacijom programa na računaru.

21. vek je vreme ekspanzije računara. Oni nalaze primenu u svim oblastima ljudske delatnosti, pa je stoga ovo zanimanje veoma atraktivno. Mogućnosti zapošljavanja su veoma velike, jer, praktično, računari se koriste svuda.

Učenici rade na praktičnoj primeni teorijskih znanja u cilju osposobljavanja za obavljanje sledećih poslova:

 • Rad sa operativnim sistemom Windows
 • Rad u programskom paketu MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint)
 • Rad sa programima za crtanje električnih šema (AutoCAD, Protel)
 • Rad u programima za simulaciju rada električnih kola i sistema (Electronic, Workbench)
 • Rad sa programskim jezicima (C, C#, C++)
 • Rad sa bazama podataka (SQL)
 • Povezivanje delova računara (montaža), uočavanje i otklanjanje problema i kvarova u računarskom sistemu, instalacija operativnog sistema, aplikativnog softvera i perifernog urađaja
 • Povezivanje i podešavanje lokalne računarske mreže

Između ostalog, ovaj profil ima za cilj da kod učenika „probudi“ svest da:

 •  savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene poslove
 •  pozitivno se odnosi prema primeni sigurnosnih i zdravstvenih mera u radu
 • efikasno organizuje vreme
 • ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti informacionih sistema
 • ispoljava pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima

Plan i program pogledajte ovde.