Back to homepage

Veština čitanja i razmevanje pročitanog

Kada čitaš neki tekst, važno je da ga dobro razumeš. Autor se služi rečima koji ti ponekad mogu biti nedovoljno jasno. Zato je važno da čitajući umetnički tekst, najpre pokušaš da doživiš ono o čemu on govori.

Kada doživljavaš u sebi događaje i detalje o kojima se govori, lakše ćeš razumeti i smisao teksta. Kada čitaš tekst da bi pronašao određene detalje ili odgovorio na postavljena pitanja, onda se služiš letimičnim čitanjem. U letimičnom čitanju brže prelaziš preko teksta i pamtiš samo ono što je tebi bitno kao odgovor na pitanje ili izdajanje nekog pojma.

Cilj teksta je da prenese neku pouku, informaciju. Postoji razlika u načinu na koji se u tekstu nešto saopštava. Ovi načini saopštavanja predstavljaju funkcionalne stilove:

Razlikujemo tako umetničke od neumetničkih tekstova.

Svrha teksta može biti izlaganje (ekspozicija), opisivanje (deskripcija), pripovedanje (naracija), argumentacija i propaganda.

Ima nekoliko vrsta neumetničkih tekstova: izlaganje, tehnički opis, tehničko pripovedanje, rasprava, reklama.

U umetničkom tekstu autor se služi stilskim sredstvima, koristi različite oblike pripovedanja da bi što lepše dočarao ono što je predmet književnoumetničkog dela. U umetničkom tekstu ostaruje se estetska svrha. Zahvaljujući načinima na koje autor opisuje, pripoveda, on se služi književnoumetničkim stilom, ostvaruje se jedinstvena estetska celina, kojoj se ništa ne može oduzeti niti dodati. Važno je da u tekstu razlikuješ bitne od nebitnih delova.

Uočavaj informacije koje tekst sadrži i šta se njima postiže. Vežbaj da zapažaš bitne pouke i ideje u tekstu. Tekstovi se mogu upoređivati ili se mogu izdvajati njihovi zajednički motivi. Budi spreman da čitanjem zapažaš sličnosti i razlike u tekstovima, kao i obeležja samog teksta.

Primer:

– Veče je bilo hladno. U vazduhu se osećao neki čudan miris. Dolazila je zima. Spremalo se za sneg. Mirisalo je na vatru iz toplih peći. Kratki dani i mračne noći dočekali su prve bele pahulje koje su prekrile krovove do jutra. (Tekst opisuje zimsko doba.)

Pretraga